Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Eendombwedi daJehova odi li mounyuni aushe noda dja momihoko nomomaputuko a yoolokafana. Otashi dulika we di shiivila oilonga yado yokuudifa, ashike ohadi kwafele yo ovanhu moinima imwe ya fimana.