Langsung mlebu

BANTUAN KANGGO KELUARGA | NDHIDHIK ANAK

Anak-Anak lan HP​—Bagéan 2: Carané Bèn Anak-Anak Isa Ngati-ati Pas Dolanan HP

Anak-Anak lan HP​—Bagéan 2: Carané Bèn Anak-Anak Isa Ngati-ati Pas Dolanan HP

 HP kuwi ana manfaaté, tapi ya ana bahayané. Makané, njenengan kudu ngandhani anak-anak bèn ngati-ati pas dolanan HP, misalé ngandhani meréka bèn ora kakèhan dolanan HP. a

 Keterangan kanggo wong tuwa

 •   Anak-anak isa ndelok sing ora pantes. Kaya sing disebutké ing artikel ”Anak-Anak lan HP—Bagéan 1: Apa Anakku Kudu Nduwé HP?” nèk anak-anak nduwé HP, meréka isa ndelok apa waé ing internèt, termasuk sing berbahaya.

   ”Kadhang wong tuwa nyepèlèkké bahayané nèk anak-anak nduwé HP dhéwé. Anak-anak dadi isa ndelok sing ora pantes, utawa malah komunikasi karo wong jahat.”​—Brenda.

 •   Anak-anak butuh dikandhani. Anak-anak mungkin luwih pinter soal tèknologi ketimbang wong tuwané. Tapi, kuwi ora berarti wong tuwa ora ngerti apa-apa soal tèknologi. Kuwi ya ora berarti nèk anak-anak wis mesthi ngati-ati pas dolanan HP.

   Dadi, meskipun anaké njenengan luwih pinter soal tèknologi, meréka tetep kudu dikandhani bèn ngati-ati pas dolanan HP.

   ”Nèk arep ngekèki anak-anak HP, wong tuwa ya kudu ngandhani carané bèn isa ngati-ati. Nèk ora, kuwi kaya ngongkon anaké njenengan nyetir, padahal dhèwèké durung tau njenengan ajari nyetir.”​—Seth.

 Wong tuwa kudu piyé?

 •   Kudu ngerti fitur-fitur sing ana ing HP-né anaké njenengan. Misalé:

   Apa ana aplikasi bèn anakku ora isa mbukak situs wèb sing berbahaya?

   Apa njenengan ngerti, meskipun wis nganggo aplikasi kaya ngono, anaké njenengan isa waé isih isa ndelok sing ora pantes?

   Nèk njenengan ngerti fitur-fitur sing ana ing HP-né anaké njenengan, njenengan bakal luwih gampang ngandhani dhèwèké bèn isa luwih ngati-ati pas dolanan HP.

   Ayat: ”Pengetahuan nggawé wong dadi saya kuwat.”​—Wulang Bebasan 24:5.

 •   Kudu nggawé aturan. Njenengan kudu nggawé aturan soal apa sing éntuk lan ora éntuk pas anaké njenengan dolanan HP. Misalé:

   Apa anaké njenengan éntuk dolanan HP pas lagi mangan bareng utawa pas kumpul-kumpul karo keluarga lan kanca?

   Apa anaké njenengan éntuk dolanan HP ing kamar?

   Aplikasi apa waé sing éntuk di-install?

   Sepira suwéné anaké njenengan éntuk dolanan HP?

   Anaké njenengan kudu dikandhani soal kuwi. Terus nèk dhèwèké nglanggar, ya kudu ana hukumané.

   Ayat: ”Aja nganti kowé ora ndhidhik anakmu.”​—Wulang Bebasan 23:13.

 •   Kudu ngawasi. Njenengan kudu ngerti password-é, terus ya kudu mriksa isi HP-né, termasuk chat, aplikasi, foto-foto, lan situs wèb sing tau dibukak.

   ”Anakku tak kandhani nèk aku bakal mriksa HP-né sak wayah-wayah. Nèk dhèwèké nglanggar aturan, dhèwèké ora éntuk sering-sering dolanan HP.”​—Lorraine.

   Wong tuwa nduwé hak kanggo ngerti apa isi HP-né anaké.

   Ayat: ”Saka tumindaké saben dina, isa kétok apa kelakuané bocah sing isih cilik kuwi bener lan murni.”​—Wulang Bebasan 20:11.

 •   Kudu ngajari apa sing bener. Kuwi penting bèn anaké njenengan ora ndhelik-ndhelik kanggo ndelok apa sing ora pantes. b Nèk ngerti apa sing bener, dhèwèké ya bakal péngin nglakoni kuwi, ora merga kepeksa.

    Dadi, anaké njenengan kudu diajari bèn nduwé sipat-sipat sing apik, misalé jujur lan isa dipercaya. Anak sing nduwé sipat-sipat sing kaya ngono isa luwih ngati-ati pas dolanan HP.

   Ayat: ’Wong sing wis déwasa terus nggunakké pikirané bèn isa mbédakké sing bener lan sing salah.’​—Ibrani 5:14.

a HP sing dimaksud ing kéné kuwi HP sing ana aksès internèté. Dadi, kuwi kaya komputer.

b Misalé, ana cah enom sing nganggo aplikasi kanggo ndhelikké sesuatu saka wong tuwané. Aplikasi kuwi tampilané kaya aplikasi biasa, misalé kalkulator, tapi isiné isa waé berbahaya.