Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti Ezequiel

Introduksion iti Ezequiel

Ababa a pakabuklan ti Ezequiel, maysa a libro a mangitantandudo iti nasin-aw a panagdaydayaw.