Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti Isaias

Introduksion iti Isaias

Ammuem ti maipapan iti padto ni Isaias, a naglaon iti mensahe maipapan iti liwliwa, lawag, ken namnama.