Անցնիլ բովանդակութեան

Ամուսնութիւն եւ ընտանիք

Աստուածաշունչին մէջ կը գտնենք գործնական խրատներ, որոնք կ’օգնեն ամէն տեսակ ենթահողերէ եկած մարդոց։ Անիկա ամուսնացած զոյգերուն կ’օգնէ, որ իրենց կապը զօրացնեն, իսկ ծնողներուն կ’օգնէ, որ իրենց զաւակները մեծցնեն *։

^ Կարգ մը անուններ փոխուած են։

Հրատարակութիւններ

Ընտանիքդ կրնա՛յ ուրախ ըլլալ

Աստուածաշունչի սկզբունքները կիրարկելով՝ կրնաս ուրախ ամուսնութիւն եւ ընտանիք ունենալ։