Անցնիլ բովանդակութեան

Դիտարան եւ Զարթի՛ր պարբերաթերթերը

Մեր աստուածաշնչական պարբերաթերթերը բեռնելի են հարիւրաւոր լեզուներով, ներառեալ՝ նշանային լեզուներով։ Դիտարան–ը մեզի ցոյց կու տայ համաշխարհային իրադարձութիւններու նշանակութիւնը Աստուածաշունչի մարգարէութիւններուն լոյսին տակ։ Անիկա Աստուծոյ Թագաւորութեան բարի լուրով մարդիկը կը մխիթարէ եւ Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ հաւատք կը կերտէ։ Զարթի՛ր–ը մեզի ցոյց կու տայ ներկայ խնդիրներուն հետ ինչպէ՛ս գլուխ ելլել։ Անիկա խաղաղ եւ ապահով նոր աշխարհի մը նկատմամբ Ստեղծիչին խոստումին հանդէպ վստահութիւն կը ներշնչէ։

Լեզուներու ցանկէն ընտրէ լեզու մը եւ Փնտռել կոճակը կտտացուր, որպէսզի տեսնես այդ լեզուով մատչելի եղող պարբերաթերթերը եւ ձեւաչափերը։

 

ՏԵՍՔ

ԶԱՐԹԻ՛Ր

ԶԱՐԹԻ՛Ր

ԶԱՐԹԻ՛Ր

ԶԱՐԹԻ՛Ր

ԶԱՐԹԻ՛Ր

ԴԻՏԱՐԱՆ

ԴԻՏԱՐԱՆ

ԴԻՏԱՐԱՆ

ԴԻՏԱՐԱՆ

ԴԻՏԱՐԱՆ

ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ)

ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ)

ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ)

ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ)

ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ)

ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ)

ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ)

ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ)

ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ)