Անցնիլ բովանդակութեան

Աստուածաշնչական թատերախաղերու ձայնագրութիւններ

Կրնաս բեռնել թատերախաղերու ձայնագրութիւններ՝ Աստուածաշունչի պատմութիւններէն քաղուած դասերու շուրջ, եւ սորվիլ Աստուածաշունչի կարեւոր անձնաւորութիւններուն եւ դէպքերուն մասին։

 

Այսպիսի առցանց նիւթ ներկայիս սոյն լեզուով մատչելի չէ։

Սոյն լեզուով նիւթեր մատչելի են հետեւեալ էջերուն մէջ՝