Անցնիլ բովանդակութեան

Գիտութիւնը եւ Աստուածաշունչը

Աստուածաշունչը գիտութեան կը հակասէ՞։ Երբ Աստուածաշունչը կը խօսի գիտական նիւթերու մասին, արդեօք ատիկա ճշգրիտ տեղեկութիւններ կու տա՞յ։ Նկատի առ որ բնութիւնը այս նիւթին մասին ի՛նչ կը յայտնէ եւ թէ գիտնականները, որոնք կը սերտեն բնութիւնը, ի՛նչ ունին ըսելիք ասոր մասին։

Հրատարակութիւններ

Ստեղծագործութեան սքանչելիքները Աստուծոյ փառքը կը յայտնեն

Երբ մեր շուրջի բնութեան ուշի ուշով նայինք, կրնանք մեր Ստեղծիչին յատկութիւնները գիտնալ եւ իրեն աւելի մօտենալ։