Անցնիլ բովանդակութեան

Յիսուսի մահուան Յիշատակատօն

Երեքշաբթի, 4 ապրիլ 2023

Տարին անգամ մը, Եհովայի վկաները կը յիշատակեն Յիսուս Քրիստոսի մահը, ինչպէս որ ան պատուէր տուաւ, երբ ըսաւ. «Ասիկա ըրէք զիս յիշելու համար» (Ղուկաս 22։19

Շատեր հարց կու տան

Յայտագիրը որքա՞ն կը տեւէ։

Մօտաւորապէս մէկ ժամ։

Յիշատակատօնին ի՞նչ տեղի կ’ունենայ։

Ժողովը կը սկսի եւ կը վերջանայ երգով եւ աղօթքով։ Աղօթքը կը ներկայացնէ Եհովայի վկայ մը։ Գլխաւորաբար, Յիշատակատօնին կը տրուի դասախօսութիւն մը՝ Յիսուսի մահուան կարեւորութեան մասին եւ թէ մենք ինչպէ՛ս կրնանք օգտուիլ մեզի համար Աստուծոյ եւ Յիսուսին ըրածէն։

Եթէ կ’ուզես աւելի մանրամասնութիւններ ունենալ, կարդա՛ «Եհովայի վկաները ինչո՞ւ Տէրոջ ընթրիքը միւս կրօնքներէն տարբեր կը տօնեն» յօդուածը։