Անցնիլ բովանդակութեան

Աստուծոյ հանդէպ հաւատք

Հաւատքը շա՛տ կարեւոր է։ Ատիկա թէ՛ հիմա մեզի կ’օգնէ եւ թէ վստահելի յոյս կու տայ ապագային նկատմամբ։ Թերեւս Աստուծոյ հանդէպ հաւատք չես ունեցած կամ առաջուան չափ Աստուծոյ չես հաւատար կամ ալ կ’ուզես հաւատքդ զօրացնել։ Ինչ որ ալ ըլլայ պարագադ, գիտցիր որ Աստուածաշունչը կրնա՛յ քեզի օգնել։

ԴԻՏԱՐԱՆ

Աստուծոյ մասին կը սորվինք իր մարգարէներէն

Երեք հաւատարիմ մարգարէներ մեզի կ’օգնեն, որ Աստուծոյ մասին սորվինք եւ գիտնանք թէ ինչպէ՛ս կրնանք իր օրհնութիւնը ստանալ։

ԴԻՏԱՐԱՆ

Աստուծոյ մասին կը սորվինք իր մարգարէներէն

Երեք հաւատարիմ մարգարէներ մեզի կ’օգնեն, որ Աստուծոյ մասին սորվինք եւ գիտնանք թէ ինչպէ՛ս կրնանք իր օրհնութիւնը ստանալ։

Անոնց հաւատքը ընդօրինակել. Աստուածաշունչի անձնաւորութիւններուն պատմութիւնները կեանքի կու գան