Անցնիլ բովանդակութեան

Խաղաղութիւն եւ ուրախութիւն

Երբ շատ դժուար խնդիրներու առջեւ ըլլանք, թերեւս զգանք որ մեր ուրախութիւնը եւ ներքին խաղաղութիւնը երթալով կը մաշի։ Բայց Աստուածաշունչը շատերու օգնած է, որ առօրեայ ճնշումներու հետ գլուխ ելլեն, իրենց ֆիզիքական եւ զգացական նեղութիւնները թեթեւցնեն եւ իրենց կեանքին իմաստն ու նպատակը հասկնան։ Աստուածաշունչը կրնայ քեզի՛ ալ օգնել, որ ուրախ ըլլաս։

Ֆիզիքական եւ մտային առողջութիւն

Աստուածաշունչը կեանքեր կը փոխէ

Տարբեր ենթահողերէ մարդիկ կը բացատրեն, թէ ինչպէ՛ս կեանքին իմաստը գտած են եւ հիմա Աստուծոյ հետ լաւ փոխյարաբերութիւն ունին։

Երբ սիրելի մը մեռնի

Սիրելի մը կորսնցուցա՞ծ ես մահուամբ։ Այդ ցաւին դիմանալու համար օգնութեան պէտք ունի՞ս։

Ընտանիքդ կրնա՛յ ուրախ ըլլալ

Աստուածաշունչի սկզբունքները կիրարկելով՝ կրնաս ուրախ ամուսնութիւն եւ ընտանիք ունենալ։

Աստուածաշունչը սերտել

Ինչո՞ւ Աստուածաշունչը ուսումնասիրել

Միլիոնաւորներ օգտուած են, երբ կեանքի կարեւոր հարցումներուն պատասխանները Աստուածաշունչէն առած են։ Դուն ալ կը փափաքի՞ս օգտուիլ։

Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւնը ինչպէ՞ս կ’ըլլայ

Աշխարհի տարածքին, Եհովայի վկաները ճանչցուած են Աստուածաշունչի ձրի ուսումնասիրութիւն առաջարկելով։ Այդ ուսումնասիրութիւնը ինչպէ՞ս կ’ըլլայ։

Այցելութիւն խնդրէ

Հարցումի մը պատասխանը առ Սուրբ Գիրքէն կամ ալ Եհովայի վկաներուն մասին աւելի՛ն սորվէ։