Անցնիլ բովանդակութեան

Եհովայի վկաներուն մասին

Մեզ կը տեսնես, երբ հանրապէս կը քարոզենք։ Թերեւս օրաթերթերուն մէջ մեր մասին կարդած ես կամ ուրիշներէ մեր մասին լսած ես։ Բայց ո՞րքան իրապէս գիտես Եհովայի վկաներուն մասին։

Տե՛ս նաեւ. Ի՞նչ են Եհովայի վկաներուն հաւատալիքները։

Հաւատալիքներ եւ գործունէութիւններ

Յաճախ ուղղուած հարցումներ Եհովայի վկաներուն մասին

Գտիր պատասխանները որոշ հարցումներու, որ թերեւս տուած ըլլաս մեր մասին։

Եհովայի վկաներու փորձառութիւններ

Նկատի առ Եհովայի վկաներու փորձառութիւններ, մինչ անոնք իրենց լաւագոյնը կ’ընեն, որ Սուրբ Գիրքը առաջնորդէ իրենց մտածումները, խօսքերը եւ գործերը։

Եհովայի վկաներուն գործունէութիւնները

Մենք կ’ապրինք աւելի քան 230 երկիրներու մէջ եւ կը պատկանինք տարբեր մշակոյթներու։ Մենք ճանչցուած ենք մեր քարոզչութեամբ եւ հանրօգուտ աշխատանքներով։

Եհովայի վկաները համայն աշխարհի մէջ

Մեր միջազգային եղբայրութեան մասին սորվէ։

Աստուածաշունչի ձրի ուսումնասիրութեան յայտագիր

Ինչո՞ւ Աստուածաշունչը ուսումնասիրել

Միլիոնաւորներ օգտուած են, երբ կեանքի կարեւոր հարցումներուն պատասխանները Աստուածաշունչէն առած են։ Դուն ալ կը փափաքի՞ս օգտուիլ։

Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւնը ինչպէ՞ս կ’ըլլայ

Աշխարհի տարածքին, Եհովայի վկաները ճանչցուած են Աստուածաշունչի ձրի ուսումնասիրութիւն առաջարկելով։ Այդ ուսումնասիրութիւնը ինչպէ՞ս կ’ըլլայ։

Այցելութիւն խնդրէ

Հարցումի մը պատասխանը առ Սուրբ Գիրքէն կամ ալ Եհովայի վկաներուն մասին աւելի՛ն սորվէ։

Ժողովներ եւ առիթներ

Թագաւորութեան սրահին մէջ ի՞նչ կ’ըլլայ

Դիտէ այս վիտէոն եւ անձամբ տես թէ հոն ի՛նչ կ’ըլլայ։

Ժողովի ներկայ ըլլալ

Մեր ժողովներուն մասին գիտցիր։ Քեզի ամէնէն մօտ ժողովի վայրը գտիր։

Յիսուսի մահուան Յիշատակատօն

Եհովայի վկաները քեզ կը հրաւիրեն Յիսուսի մահուան Յիշատակատօնին, որ տեղի պիտի ունենայ երեքշաբթի, 4 ապրիլ 2023–ին։

Մասնաճիւղեր

Եհովայի վկաներուն հետ կապ պահէ

Աշխարհի տարածքին գտնուող մեր գրասենեակներուն մասին տեղեկութիւններ ձեռք ձգէ։

Բեթէլի մէջ շրջագայութիւն

Տես թէ քեզի մօտ եղող ո՛ր շրջագայութիւնները մատչելի են։

Եհովայի վկաները ինչպէ՞ս իրենց գործունէութեան ծախսերը կը գոցեն

Մենք չենք գործածեր այն մեթոտները, որոնք շատ մը եկեղեցիներ կը գործածեն։

Ներկայիս Եհովայի կամքը որո՞նք կը կատարեն

Եհովայի վկաները համայն աշխարհի մէջ են եւ բոլոր էթնիքական խումբերէ ու մշակոյթներէ կու գան։ Ի՞նչ բան զանոնք միացուցած է։

Համաշխարհային հակիրճ տուեալներ

  • Երկիրներ, ուր Եհովայի վկաները կը գտնուին. 239

  • Եհովայի վկաներ. 8,686,980

  • Աստուածաշունչի ձրի ուսումնասիրութիւններ. 5,908,167

  • Քրիստոսի մահուան Յիշատակատօնի ներկաներ. 21,367,603

  • Ժողովքներ. 119,297