Անցնիլ բովանդակութեան

Բեթէլի մէջ շրջագայութիւն

Քեզ ջերմօրէն կը հրաւիրենք որ շրջագայիս մեր մասնաճիւղերուն մէջ, որոնք կը կոչուին Բեթէլ։

Կարգ մը մասնաճիւղեր ունին ցուցասրահներ, ուր կրնաս առանձին շրջագայիլ։