Անցնիլ բովանդակութեան

Առցանց Աստուածաշունչ

Կրնաս համացանցի վրայ Աստուածաշունչը կարդալ կամ ատոր ընթերցանութիւնը մտիկ ընել, կամ ալ ձրիաբար բեռնել Աստուածաշունչի ձայնագրութիւններ եւ նշանային լեզուով վիտէօներ։ Սուրբ Գրութիւններու նոր աշխարհի թարգմանութիւն–ը Աստուածաշունչի ճշգրիտ ու պարզ թարգմանութիւն մըն է։ Ատիկա ամբողջութեամբ կամ մասամբ հրատարակուած է աւելի քան 210 լեզուներով։ Աւելի քան 240 միլիոն օրինակ բաշխուած է։

ՏԵՍՔ

ԱՅԼ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԵՐ