Անցնիլ բովանդակութեան

Համաշխարհային հակիրճ տուեալներ

  • Երկիրներ, ուր Եհովայի վկաները կը գտնուին. 239

  • Եհովայի վկաներ. 8,686,980

  • Աստուածաշունչի ձրի ուսումնասիրութիւններ. 5,908,167

  • Քրիստոսի մահուան Յիշատակատօնի ներկաներ. 21,367,603

  • Ժողովքներ. 119,297

 

Եհովայի վկաները համայն աշխարհի մէջ

Մենք՝ Եհովայի վկաներս, տարբեր ենթահողերէ կու գանք եւ տարբեր մշակոյթներու կը պատկանինք։ Թերեւս մեր քարոզչութեան ծանօթ ես, բայց մենք մարդոց կ’օգնենք ուրիշ կարեւոր կերպերով ալ։

Տե՛ս նաեւ

ԳԻՐՔԵՐ ԵՒ ԳՐՔՈՅԿՆԵՐ

2021 Ծառայութեան տարուան Եհովայի վկաներու համաշխարհային տեղեկագրութիւն

Տե՛ս մանրամասնութիւններ Եհովայի վկաներու համաշխարհային քարոզչութեան մասին, սեպտեմբեր 2020–էն մինչեւ օգոստոս 2021։

ԴԻՏԱՐԱՆ

Ո՞վ են Եհովայի վկաները

Այս յօդուածին մէջ յիշուած կարծիքներէն մէկը ունի՞ս։