Անցնիլ բովանդակութեան

Աստուածաշունչին սորվեցուցածները

Աստուածաշունչին մէջ կը գտնենք կեանքի ամէնէն կարեւոր ու խրթին հարցումներուն լաւագոյն խրատներն ու պատասխանները։ Դարերու ընթացքին փաստուած է որ Աստուածաշունչը արժէքաւոր գիրք է։ Այս բաժինին մէջ, պիտի տեսնես թէ ինչո՛ւ կրնաս Աստուածաշունչին վստահիլ, ինչպէ՛ս կրնաս լաւագոյնդ անկէ օգտուիլ եւ թէ ատիկա որքա՛ն գործնական գիրք է (Բ. Տիմոթէոս 3։16, 17

 

Աչքառու նիւթեր

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Աստուածաշունչը ի՞նչ կ’ըսէ տասանորդ տալու մասին

Թերեւս զարմանաս երբ գիտնաս տարբերութիւնը՝ Աստուածաշունչին ըսածին եւ մարդոց հասկցածին միջեւ։

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Աստուածաշունչը ի՞նչ կ’ըսէ տասանորդ տալու մասին

Թերեւս զարմանաս երբ գիտնաս տարբերութիւնը՝ Աստուածաշունչին ըսածին եւ մարդոց հասկցածին միջեւ։

Աստուածաշունչը սերտել

Սուրբ Գիրքի մեր դասընթացքը փորձէ

Եհովայի վկայի մը հետ Սուրբ Գիրքի ձրի դասընթացք ունեցիր։

Այցելութիւն խնդրէ

Հարցումի մը պատասխանը առ Սուրբ Գիրքէն կամ ալ Եհովայի վկաներուն մասին աւելի՛ն սորվէ։

Աստուածաշունչը սերտելու միջոցներ

Ընտրէ Աստուածաշունչը սերտելու միջոցներ, որոնք սերտողութիւնդ հաճելի եւ օգտակար կը դարձնեն։

Աստուածաշունչը ինչպէ՞ս կրնայ քեզի օգնել

Խաղաղութիւն եւ ուրախութիւն

Աստուածաշունչը շատերու օգնած է որ դժուար պարագաներու հետ գլուխ ելլեն, իրենց ֆիզիքական եւ զգացական նեղութիւնները թեթեւցնեն եւ իրենց կեանքին իմաստն ու նպատակը հասկնան։

Աստուծոյ հանդէպ հաւատք

Հաւատքը թէ՛ հիմա մեզի կ’օգնէ եւ թէ վստահելի յոյս կու տայ ապագային նկատմամբ։

Ամուսնութիւն եւ ընտանիք

Ամուսնացած զոյգեր եւ ընտանիքներ շատ մը դժուար պարագաներու առջեւ կը գտնուին։ Աստուածաշունչին գործնական խրատները կրնան անոնց օգնել, որ իրենց ընտանեկան կապերը զօրացնեն։

Օգնութիւն պատանիներուն

Տես թէ Սուրբ Գիրքը ինչպէ՛ս կրնայ օգնել պատանիներուն, երբ խնդիրներ կ’ունենան։

Պզտիկներուն համար խաղեր

Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած այս դաստիարակչական խաղերը գործածէ։ Անոնք պզտիկներուն շատ կարեւոր դասեր կը սորվեցնեն։

Աստուածաշունչը ի՞նչ կ’ըսէ

Աստուածաշնչական հարցումներու պատասխանները

Նկատի առ թէ Աստուածաշունչը ի՛նչ կ’ըսէ Աստուծոյ, Յիսուսի, ընտանեկան կեանքին, մարդոց չարչարանքին եւ այլ նիւթերու մասին։

Պատմութիւնը եւ Աստուածաշունչը

Նկատի առ որ Աստուածաշունչը ինչպէ՛ս մեզի հասաւ։ Տես փաստեր թէ ատիկա ճշգրիտ եւ վստահելի է։

Գիտութիւնը եւ Աստուածաշունչը

Աստուածաշունչը գիտութեան կը հակասէ՞։ Բաղդատէ Աստուածաշունչին խօսքերը գիտնականներուն յայտնաբերումներուն հետ։