Անցնիլ բովանդակութեան

Աստուածաշունչը սերտելու միջոցներ

Մեր գրադարանին մէջ կան Աստուածաշունչը սերտելու ձրի միջոցներ, որոնք կրնան քեզի օգնել, որ Աստուածաշունչի խոր սերտողութիւն ունենաս եւ Աստուծոյ Խօսքը աւելի հասկնաս։ Կրնաս կարդալ մեր առցանց Աստուածաշունչը եւ սերտողութիւնդ աւելի հաճելի դարձնել վիտէօներով, քարտէսներով եւ ուրիշ ձրի միջոցներով։

Աստուածաշունչը առցանց կարդալ

Կարդա՛ Արեւմտահայերէն Աստուածաշունչ–ը։

Աստուածաշունչը սերտելու համար վիտէօներ

Աստուածաշունչի գրքերու նախաբաններ

Աստուածաշունչի ամէն մէկ գիրքի մասին տեղեկութիւններ։

Աստուածաշունչի կարեւոր ուսուցումներ

Այս կարճ վիտէօները կը պատասխանեն կարեւոր հարցումներու. օրինակ՝ Աստուած ինչո՞ւ ստեղծեց երկիրը։ Երբ մէկը մեռնի, ո՞ւր կ’երթայ։ Աստուած ինչո՞ւ կը ձգէ որ մարդիկ չարչարուին։

Աստուածաշունչի սերտողութիւնը դիւրացնող հրատարակութիւններ

Աստուածաշունչի ամփոփում

Աստուածաշունչը. ի՞նչ է անոր պատգամը գրքոյկը մեզի կու տայ Աստուածաշունչի ամփոփումը, որ կրնայ մեզի օգնել որ Աստուածաշունչին ընդհանուր նիւթը հասկնանք։

Օրուան համարը

Աստուածաշունչը քննենք ամէն օր գրքոյկին մէջ ամէն օր կը գտնես Աստուածաշունչէն համար մը եւ կարճ բացատրութիւն մը ատոր մասին։

Աստուածաշունչը կարդալու յայտագիր

Եթէ կը մտածես Աստուածաշունչը ամէն օր կարդալ, Աստուածաշունչի պատմական դէպքերուն մասին գաղափար առնել կամ առաջին անգամ ըլլալով կարդալ, այս յայտագիրը քեզի պիտի օգնէ։

Ինչպէ՞ս կրնաս համարներ գտնել Աստուածաշունչիդ մէջ

Այս ցանկը ցոյց կու տայ Աստուածաշունչի 66 գիրքերը այն շարքաւորումով որ կ’երեւին Աստուածաշունչի շատ մը թարգմանութիւններուն մէջ։ Նախ կը տեսնես Աստուածաշունչի գիրքին անունը, ապա գլուխը եւ յետոյ համարը։

Աստուածաշնչական հարցումներու պատասխանները

Նկատի առ թէ Աստուածաշունչը ի՛նչ կ’ըսէ Աստուծոյ, Յիսուսի, ընտանեկան կեանքին, մարդոց չարչարանքին եւ այլ նիւթերու մասին։

Առցանց գրադարան (opens new window)

Եհովայի վկաներուն հրատարակութիւնները գործածելով, կրնաս աստուածաշնչական նիւթերու մասին առցանց փնտռտուք ընել։

Աստուածաշունչը սերտել Եհովայի վկայի մը հետ

Եհովայի վկաներուն առաջարկած Սուրբ Գիրքի դասընթացքը ի՞նչ է

Եհովայի վկաներուն հետ սերտած ատեն, կրնաս ուզած Սուրբ Գիրքդ գործածել։ Կրնաս ամբողջ ընտանիքիդ կամ ընկերներուդ ըսել, որ դասընթացքին ներկայ ըլլան։

Այցելութիւն խնդրէ

Հարցումի մը պատասխանը առ Սուրբ Գիրքէն կամ ալ Եհովայի վկաներուն մասին աւելի՛ն սորվէ։