Անցնիլ բովանդակութեան

Սիրալիր Աստուծոյ կողմէ մնայուն օրհնութիւններ

Գիտցիր թէ անոնք ի՛նչ են, ինչո՛ւ կրնաս անոնց հաւատալ եւ ինչպէ՛ս կրնաս անոնցմէ օգտուիլ։

Աւելի՛ն գիտցիր

Աստուածաշունչը առցանց կարդալ

Կարդա՛ Արեւմտահայերէն Աստուածաշունչ–ը։

Աստուածաշունչը առցանց կարդալ

Կարդա՛ Արեւմտահայերէն Աստուածաշունչ–ը։

Վերջերս աւելցուած վիտէօներ, երաժշտութիւններ, յօդուածներ եւ լուրեր

Տե՛ս նորութիւնները

Սուրբ Գիրքի մեր դասընթացքը փորձէ

Եհովայի վկայի մը հետ Սուրբ Գիրքի ձրի դասընթացք ունեցիր։

Այցելութիւն խնդրէ

Հարցումի մը պատասխանը առ Սուրբ Գիրքէն կամ ալ Եհովայի վկաներուն մասին աւելի՛ն սորվէ։

Ժողովի ներկայ ըլլալ

Մեր ժողովներուն մասին գիտցիր։ Քեզի ամէնէն մօտ ժողովի վայրը գտիր։

Ի՞նչ է Աստուծոյ Թագաւորութիւնը

Երբ Յիսուս երկրի վրայ կը ծառայէր, ամէնէն շատ սորվեցուց Աստուծոյ Թագաւորութեան մասին։ Դարեր շարունակ իր հետեւորդները աղօթած են որ այդ Թագաւորութիւնը գայ։

Այս վիտէոն դիտէ

Ո՞վ են Եհովայի վկաները

Մենք հարիւրաւոր էթնիքական եւ լեզուական ենթահողերէ կու գանք, բայց եւ այնպէս՝ հասարակաց նպատակակէտերով միացած ենք։ Ամէն բանէ առաջ, կ’ուզենք պատուել Եհովան՝ Սուրբ Գիրքին Աստուածը եւ բոլոր բաներու Ստեղծիչը։ Մեր ամէն կարելին կ’ընենք որ Յիսուս Քրիստոսը ընդօրինակենք, եւ քրիստոնեաներ կոչուելով կը պարծենանք։ Իւրաքանչիւրս կանոնաւորաբար ժամանակ կը տրամադրենք մարդոց օգնելու, որ Աստուածաշունչին եւ Աստուծոյ Թագաւորութեան մասին սորվին։ Քանի որ Եհովա Աստուծոյ եւ իր Թագաւորութեան մասին կը վկայենք,– կամ կը խօսինք,– ճանչցուած ենք որպէս Եհովայի վկաներ։

Հաճիս մեր կայքը աչքէ անցուր։ Աստուածաշունչը առցանց կարդա։ Մեր մասին եւ մեր հաւատալիքներուն մասին յաւելեալ գաղափար մը առ։

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.