Անցնիլ բովանդակութեան

ՅԻՍՈՒՍԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿԱՏՕՆ

Հրաւէր

Քեզ կը հրաւիրենք որ գաս Յիսուս Քրիստոսի մահուան տարեկան Յիշատակատօնին։ Այս տարի ատիկա տեղի պիտի ունենայ ուրբաթ, 19 ապրիլ 2019–ին։

Իմանալ աւելին

ԶԱՐԹԻ՛Ր

2019–ի թիւ 1

ԴԻՏԱՐԱՆ

2019–ի թիւ 1

Եհովայի վկաները ո՞վ են

Մենք հարիւրաւոր էթնիքական եւ լեզուական ենթահողերէ կու գանք, բայց եւ այնպէս՝ հասարակաց նպատակակէտերով միացած ենք։ Ամէն բանէ առաջ, կ’ուզենք պատուել Եհովան՝ Սուրբ Գիրքին Աստուածը եւ բոլոր բաներու Ստեղծիչը։ Մեր ամէն կարելին կ’ընենք որ Յիսուս Քրիստոսը ընդօրինակենք, եւ քրիստոնեաներ կոչուելով կը պարծենանք։ Իւրաքանչիւրս կանոնաւորաբար ժամանակ կը տրամադրենք մարդոց օգնելու, որ Աստուածաշունչին եւ Աստուծոյ Թագաւորութեան մասին սորվին։ Քանի որ Եհովա Աստուծոյ եւ իր Թագաւորութեան մասին կը վկայենք,– կամ կը խօսինք,– ճանչցուած ենք որպէս Եհովայի վկաներ։

Հաճիս մեր կայքը աչքէ անցուր։ Մեր մասին եւ մեր հաւատալիքներուն մասին յաւելեալ գաղափար մը առ։

 

Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւն մը խնդրել

Աստուածաշունչի անվճար դասեր ունեցիր՝ քեզի յարմար եղող ժամուն եւ վայրին մէջ։

Տեսաերիզներ գտիր

Մեր առցանց տեսաերիզները աչքէ անցուր։

Եհովայի վկաներուն գործը ինչպէ՞ս կը ֆինանսաւորուի

Տես թէ մեր համաշխարհային քարոզչութիւնը ինչպէ՛ս յառաջ կ’ընթանայ, առանց հանգանակութիւն կատարելու կամ տասանորդ հաւաքելու։

Եհովայի վկաներուն ժողովները

Տես թէ ո՛ւր կը հաւաքուինք եւ ինչպէ՛ս պաշտամունք կը մատուցանենք։

Յատկանշական հրատարակութիւններ

Տե՛ս նոր զետեղուած եւ յատկանշական նիւթեր։

Նշանային լեզուով տեսաերիզներ դիտել

Նշանային լեզուով տեսաերիզներ գործածելով, կրնաս Աստուածաշունչը ուսումնասիրել։