Անցնիլ բովանդակութեան

Թագաւորութեան սրահին մէջ ի՞նչ կ’ըլլայ

Թագաւորութեան սրահին մէջ ի՞նչ կ’ըլլայ

Դիտէ այս վիտէոն եւ անձամբ տես թէ հոն ի՛նչ կ’ըլլայ։