Առցանց օգնութիւն

JW.ORG կայքը գործածել

jw.org կայքին երեսակները ինչպէ՛ս գործածել։ Տրուած խորհուրդները գործածէ որպէսզի կարենաս բովանդակութիւն մը տեսնել, փնտռել եւ բեռնել։

JW Language

Լեզուներ սորվելու այս գործիքը կը բովանդակէ ծառայութեան վերաբերեալ շատ մը արտայայտութիւններ։ Անիկա կը պարփակէ յիշողութեան խաղեր, flash cards, բնիկ լեզուով ձայնագրութիւններ, լատին տառերով արտայայտութիւններ եւ այլն։