Անցնիլ բովանդակութեան

Այցելութիւն խնդրէ

Կ’ուզե՞ս աւելին գիտնալ Սուրբ Գիրքին կամ Եհովայի վկաներուն մասին։ Եթէ այո՛, վարի դիմումնագիրը լեցուր, որ շրջանիդ մէջ ապրող Եհովայի վկայ մը քեզի հետ կապ պահէ։

Մենք քու տուած անձնական տեղեկութիւններդ պիտի գործածենք միմիայն այցելութեան մը համար խնդրանքդ գոհացնելու համար։ Ասիկա համապատասխան է Անձնական տուեալներու գործածութեան վերաբերեալ համաշխարհային քաղաքականութեան հետ։

Քեզի հետ կապ պիտի պահենք

Երբ որ դիմումնագիրը լեցնես, Եհովայի վկայ մը քեզի հետ կապ պիտի պահէ՝ ընդհանրապէս մէկ–երկու շաբթուան մէջ։

Սուրբ Գիրքէն սորվէ

Նկատի առ թէ Սուրբ Գիրքը ի՛նչ կը սորվեցնէ տարբեր նիւթերու մասին կամ Սուրբ Գիրքի ձրի դասընթացք խնդրէ։

Ընտրէ ինչ որ քեզի յարմար է

Կրնանք քեզի այցելել ո՛ւր որ եւ ե՛րբ որ քեզի յարմար է, կամ ալ կրնանք հեռաձայնով կամ Ինթըրնէթ–ի վրայ քեզի հետ կապ պահել՝ քեզի յարմար եղող ժամերուն։