Անցնիլ բովանդակութեան

Քրիստոնեային կեանքն ու ծառայութիւնը. Ժողովի տետր

«Կեանք եւ ծառայութիւն» ժողովի տետր–ը կը պարփակէ Աստուածաշունչի շաբաթական ընթերցանութեան ծրագրին յայտագիրը եւ ուսումնասիրութեան նիւթերը, ինչպէս նաեւ Եհովայի վկաներուն շաբաթական ժողովներէն մէկը։

 

ՏԵՍՔ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ