Անցնիլ բովանդակութեան

Աստուածաշունչի թատերական ընթերցանութիւններ

Կրնաս մտապատկերել աստուածաշնչական դէպքեր, գործածելով այս բեռնելի ձայնագրութիւնները, որոնք ձայնային ազդեցութիւններով, երաժշտութեամբ եւ մեկնաբանութիւններով օժտուած են։ Նաեւ մատչելի են նշանային լեզուներով վիտէօներ։

Լեզուներու ցանկէն ընտրէ լեզու մը եւ Փնտռել կոճակը կտտացուր, որպէսզի տեսնես այդ լեզուով մատչելի եղող Աստուածաշունչի թատերական ընթերցանութիւնները։ Եթէ վերնագիրէն մաս մը կամ Աստուածաշունչի գիրքին անունը գրես, ընթերցանութիւնը կ’երեւնայ։

 

Այսպիսի առցանց նիւթ ներկայիս սոյն լեզուով մատչելի չէ։

Սոյն լեզուով նիւթեր մատչելի են հետեւեալ էջերուն մէջ՝