Անցնիլ բովանդակութեան

Պատմութիւնը եւ Աստուածաշունչը

Հիանալի է մտածել որ Աստուածաշունչը այսքան տարիներ ինչպէ՛ս պահպանուած է, թարգմանուած է եւ տարածուած է։ Նոր յայտնաբերումներ կը շարունակեն փաստել, որ ան պատմական գետնի վրայ ճշգրիտ տեղեկութիւններ կը բովանդակէ։ Կրօնական ենթահողդ ինչ ալ ըլլայ, պիտի նկատես որ Աստուածաշունչը իրապէս յատուկ գիրք է։

ԴԻՏԱՐԱՆ

«Լեռներէն պղինձ կրնաս հանել»

Արդի հնագիտական յայտնաբերումներ լոյս կը սփռեն պղինձի գործածութեան վրայ աստուածաշնչական շրջաններու մէջ։

ԴԻՏԱՐԱՆ

«Լեռներէն պղինձ կրնաս հանել»

Արդի հնագիտական յայտնաբերումներ լոյս կը սփռեն պղինձի գործածութեան վրայ աստուածաշնչական շրջաններու մէջ։

Հրատարակութիւններ

Աստուածաշունչը. ի՞նչ է անոր պատգամը

Աստուածաշունչին հիմնական պատգամը ի՞նչ է։