Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nahibaluan Mo Bala?

Nahibaluan Mo Bala?

Nahibaluan Mo Bala?

Sin-o ang mga escriba nga nagpamatok kay Jesus?

Sa tion sang iya pagministeryo, naatubang ni Jesus ang mga escriba indi lamang sa Jerusalem kundi sa magamay man nga mga banwa kag mga minuro. Sa gua sang Jerusalem, kag bisan sa komunidad sang mga Judiyo sa gua sang Palestina, ini nga mga tawo nagaalagad subong mga opisyal nga manubo sing ranggo, nakatuon sang Kasuguan, kag mahimo nga nagaalagad subong mga manugkopya ukon mga hukom sa ila lugar.—Marcos 2:6; 9:14; Lucas 5:17-21.

Sa Jerusalem, ang mga escriba nagatrabaho sa gobierno sang Judiyo. (Mateo 16:21) Suno sa The Anchor Bible Dictionary, “mahimo nga mga kaupod sila sang mga saserdote sa tion sang pagbista kag pagpatuman sang kustombre kag kasuguan sang mga Judiyo, kag nagatrabaho sila sa Sanhedrin.” Ang iban sa ila may mataas nga ranggo nga mga manunudlo sang Kasuguan, kag nangin mga miembro sang Sanhedrin, ang mataas nga korte sang mga Judiyo. Nagaalagad sila upod sa puno nga mga saserdote kag mga Fariseo.

Ginapakita pirme sang Biblia nga ang mga escriba amo ang relihioso nga mga tawo nga nagapamatok kay Jesus. Pero, indi man tanan. Halimbawa, ang isa ka escriba nagsiling kay Jesus: “Magasunod ako sa imo bisan diin ka magakadto.” Nagsiling si Jesus sa isa pa: “Indi ka malayo sa ginharian sang Dios.”—Mateo 8:19; Marcos 12:28-34.

Ano ang buot silingon kon ang isa ka tawo hinaplas?

Sa Middle East, sa panahon sang Biblia, ang paghaplas sang lana sa ulo sang isa ka tawo isa ka tanda sang pagpakita sang pagtahod sa iya ukon isa ka paagi sa pag-abiabi sa isa ka bisita. Kinaandan na ang paggamit sang lana sang olibo nga ginsimbugan sang pahumot. Ginabubuan man ukon ginahaplasan sang mga Hebreo ang ulo sang tawo kon gintangdo sia sa isa ka pinasahi nga palangakuan. Halimbawa, ginhaplasan si Aaron sang gintangdo sia subong mataas nga saserdote. (Levitico 8:12) Sa bahin ni Hari David, ‘nagkuha si Samuel sing sungay nga may lana, kag ginhaplasan sia kag ang Espiritu sang GINOO nag-abut sing gamhanan kay David kutub sadtong adlaw padayon.’—1 Samuel 16:13.

Sa Hebreo nga lenguahe, ang termino nga gingamit sa sini nga paghaplas amo ang ma·shachʹ, sa diin ginkuha ang tinaga nga ma·shiʹach, ukon Mesias. Ang katumbas nga Griegong tinaga sini amo ang khriʹo, sa diin ginkuha ang tinaga nga khri·stosʹ, ukon Cristo. Gani makabig sanday Aaron kag David nga mga mesias, ukon hinaplas. Makabig man si Moises nga cristo, ukon hinaplas, bangod gintangdo sia sang Dios nga mangin Iya representante.—Hebreo 11:24-26.

Si Jesus sang Nazaret personal nga gintangdo sang Dios sa isa ka mataas posisyon kag awtoridad. Imbes nga literal sia nga haplasan sing lana, ginhaplasan si Jesus sang Dios sing balaan nga espiritu. (Mateo 3:16) Subong ginpili nga Hinaplas ni Jehova, nagakaigo nga tawgon si Jesus subong Mesias, ukon Cristo.—Lucas 4:18.