Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Maayo nga Relihion May Mataas nga Talaksan sa Moral

Ang Maayo nga Relihion May Mataas nga Talaksan sa Moral

ANG maayo nga relihion nagatudlo sa aton sang maayo nga panghunahuna kag paggawi. Nagabulig ini sa aton sa paghimo sing husto kag mangin maayo nga tawo. Paano naton mahibaluan nga amo ini ang ginatudlo sang maayo nga relihion?

Talupangda kon ano ang ginsulat ni apostol Pablo sa unang siglo nga mga Cristiano sa Corinto, sa Gresya. Nakilala ining dumaan nga siudad sa imoral nga pagkabuhi. Si Pablo nagpaandam: “Ang mga makihilawason, ang mga nagasimba sa mga diosdios, ukon nagapanginbabayi, ukon nagapanginlalaki, ukon mga lalaki nga nagapakighilawas sa pareho nila nga lalaki, ukon ang mga nagapangawat, ukon mga maibugon, ukon mga palahubog, ukon mga mapasipalahon, ukon mga makawat, wala gid sing isa sini sa ila nga makapanubli sang Ginharian sang Dios.” Dayon si Pablo nagdugang: “Ang iban sa inyo pareho anay sini nga mga tawo. Pero natinluan na kamo sa sala. Nahalad na kamo sa Dios kag ginpakamatarong sa ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo kag sang Espiritu sang aton Dios.” (1 Corinto 6:9-11, Maayong Balita nga Biblia) Hunahunaa, nabuligan sang maayo nga relihion ang malain nga mga tawo nga mangin matinlo kag matarong nga mga alagad sang Dios!

Sa pihak nga bahin, nagpaandam ang Biblia: “Magaabot ang tion nga ang mga tawo indi na magpamati sa matuod nga pagtulon-an, kundi magasunod na lang sang ila kaugalingon nga luyag, kag magatipon sila sang madamo pa gid nga mga manunodlo nga magasugid sa ila sang luyag lang nila pamatian.”—2 Timoteo 4:3, Maayong Balita nga Biblia.

Ano ang masiling mo sa mga relihion karon? Ginasunod bala nila ang mga prinsipio sa Biblia parte sa husto kag sala? Ukon ginapakanubo nila ini paagi sa pagtudlo sa mga tawo sang mga butang nga “luyag lang nila pamatian”?

Agod mahibaluan mo kon ano nga relihion ang nagapamunga sang maayo, ngaa indi ka maghatag sing tion agod masabat ang masunod nga mga pamangkot?

TOPIKO: Pag-asawahay.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: “Dapat padunggan sang tanan ang pag-asawahay, kag ang mga bana kag ang mga asawa indi magluib sa isa kag isa. Pagahukman sang Dios ang tanan nga mga makihilawason kag ang mga nagapanginbabayi ukon nagapanginlalaki.”—Hebreo 13:4, Maayong Balita nga Biblia.

PAMANGKOT: Ginapatuman bala sini nga relihion nga ang tanan nga nagaupod subong mag-asawa dapat magpakasal sing legal?

TOPIKO: Pagbulagay.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Sang ginpamangkot si Jesus kon sa ano nga mga kabangdanan puede magbulagay ang mag-asawa, sia nagsabat: “Kon bulagan sang lalaki ang iya asawa nga wala man lang naghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, kag pagkatapos magpangasawa siya sang iban, nagapanginbabayi siya.”—Mateo 19:9, APD.

PAMANGKOT: Ginatahod bala sini nga relihion ang ginatudlo ni Jesus, kag ginatugutan lang ang mag-asawa nga magbulagay kag mangasawa ukon mamana liwat kon ang kabangdanan sini imoral nga pagpakigrelasyon?

TOPIKO: Moralidad.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: “Gani likawi ninyo ang imoral nga pagpakigrelasyon. Ang iban nga mga sala nga ginahimo sang tawo wala sing kaangtanan sa lawas, pero ang tawo nga nagahimo sang imoralidad nagapakasala batok sa iya kaugalingon nga lawas.”—1 Corinto 6:18, APD.

“Nagapakigrelasyon ang mga babayi sa kapareho nila nga babayi imbes sa lalaki nga amo ang natural. Amo man ang mga lalaki, sa baylo nga maggamit sila sang babayi, nga amo ang natural, ang ila kailigbon ara sa ila kapareho nga lalaki. Makahuluya ang ila ginahimo sa lawas sang ila kapareho nga mga lalaki. Kag tungod sa sining ginahimo nila nga indi husto, silutan sila sang Dios sang silot nga bagay gid sa ila.”—Roma 1:26, 27, APD.

PAMANGKOT: Ginatudlo bala sini nga relihion nga sala ang seksuwal nga imoralidad, lalaki man kag babayi ukon sa magkapareho nga sekso?

TOPIKO: Malig-on nga pagpatuman sang mga prinsipio sa Biblia sa mga miembro sini.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: “Indi kamo magpakig-upod sa isa ka tawo nga nagatawag sang iya kaugalingon nga inyo utod, pero makihilawason, ukon maibugon, ukon nagasimba sa mga diosdios, ukon mapasipalahon, ukon palahubog, ukon makawat. Indi kamo magkaon upod sa sini nga sahi sang tawo.” (1 Corinto 5:11, Maayong Balita nga Biblia) Ano ang dapat himuon sa mga nagapangangkon nga Cristiano pero indi mahinulsulon sa ila mga sala? “Isikway ninyo ang tawo nga malaut sa tunga ninyo,” siling sang Biblia.—1 Corinto 5:13, PBS.

PAMANGKOT: Ginasikway bala sini nga relihion ang mga tawo nga indi mahinulsulon kag padayon nga nagalapas sa ginasiling sang Biblia?

Ano nga relihion ang kilala nga nagatuman sa mataas nga talaksan sang Biblia parte sa moral?