Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Maayo Bala ang Tanan nga Relihion?

Maayo Bala ang Tanan nga Relihion?

SA KARON, tuman na kadamo sang relihion. Suno sa isa ka surbe sining karon lang, may 19 ka dalagku kag 10,000 ka magagmay nga relihion sa bilog nga kalibutan. Bangod sini, madamo sing pililian ang mga tawo. Importante gid bala kon ano nga relihion ang pilion mo?

Ang iban nagasiling nga ang lainlain nga relihion daw pareho sang lainlain nga dalan nga nagapadulong sa isa ka bukid. Para sa ila, indi importante kon diin ka maagi, kay isa man lang ang padulungan. Nagasiling sila nga isa man lang ang Labing Gamhanan nga Dios, gani ang tanan nga relihion sa iya nagapadulong.

Ang Tanan Bala nga Relihion Padulong sa Dios?

Ano bala ang ginsiling sang isa sa pinakarespetado nga manunudlo sang relihion sa kasaysayan nga si Jesucristo parte sini? Ginsilingan niya ang iya mga disipulo, “Sulud kamo sa gawang nga makitid.” Ngaa? “Kay masangkad ang gawang kag malapad ang dalan, nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamu ang mga nagasulud sa sini. Kay makitid ang gawang kag masiput ang dalan, nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang nakatultul sa sini.”—Mateo 7:13, 14, PBS.

Buot bala silingon ni Jesus nga may pila ka relihion nga nagapadulong sa “kalaglagan”? Ukon ginatudlo bala niya nga ang mga wala nagatuo sa Dios amo ang ara sa malapad nga dalan, kag ang mga nagatuo sa Dios, ano man ang ila relihion, amo ang ara sa makitid nga dalan padulong sa kabuhi?

Pagkatapos mahambal ni Jesus nga may duha ka dalan, sia nagsiling: “Andam kamo sa indi matuod nga mga propeta. Nagakadto sila sa inyo nga daw mga karnero, pero sa sulod subong sila sang mapintas nga mga lobo.” (Mateo 7:15, Maayong Balita nga Biblia) Sang ulihi sia nagsiling: “Indi ang tanan nga nagatawag sa akon ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa Ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubot-on sang akon Amay nga yara sa langit.” (Mateo 7:21, Maayong Balita nga Biblia) Kon ang isa ginatawag nga propeta ukon nagapati nga “Ginoo” niya si Jesus, masiling naton nga relihioso sia kag nagapati sia sa Dios. Gani, maathag nga nagpaandam si Jesus nga indi tanan nga relihion maayo kag indi man tanan nga manunudlo sang relihion masaligan.

Posible Bala Mahibaluan ang Masipot nga Dalan?

Ang Biblia isa ka masaligan nga mapa nga makabulig sa isa ka tawo nga makilal-an ang husto nga relihion

Bangod may linibo ka relihion kag indi tanan nagapadulong sa Dios, paano mo mahibaluan ang masipot nga dalan nga nagapadulong sa kabuhi? Binagbinaga ini nga ilustrasyon: Halimbawa, nagtalang ka sa isa ka daku nga siudad. Nagdesisyon ka nga mangayo sing bulig. Ang isa ka tawo nga daw nakahibalo gid sang eksakto nga dalan nagsiling sa imo nga magliko ka sa wala. Ang isa naman nagsiling nga magliko ka sa tuo. Pero ang isa pa nagsiling nga kon sa diin ang pamatyag mo nga eksakto, dira ka maagi. Sang ulihi, may isa nga nagpakita sa imo sang masaligan nga mapa kag gintudlo niya sa imo ang eksakto nga dalan. Dayon, ginhatag niya sa imo ang mapa para may tamdan ka samtang nagapanglakaton. Indi bala nga masigurado mo na karon nga makalab-ot ka sa imo kaladtuan?

Agod mahibaluan man naton ang maayo nga relihion, kinahanglan naton ang masaligan nga mapa nga magatuytoy sa aton. May amo bala sini nga klase sang mapa? Huo. Ini nga mapa amo ang Biblia. Ini nagasiling: “Ang bug-os nga Kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios, kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi.”—2 Timoteo 3:16, APD, Ang Pulong sang Dios.

Mahimo nga may personal ka nga kopya sang Biblia sa inyo lenguahe nga magamit mo agod mahibaluan ang husto nga relihion. Ang mga Saksi ni Jehova nga naghimo sini nga magasin, may masaligan nga translation sang Biblia sa Hiligaynon nga ginatawag nga Bag-ong Kalibutan nga Badbad sang Cristianong Griegong Kasulatan. Pero, kon indi ka Saksi ni Jehova, puede mo gamiton ang iban nga translation sang Biblia agod makilala ang maayo nga relihion. Gani, gingamit sa sini nga mga artikulo ang lainlain nga translation sang Biblia nga ginagamit man sang iban nga relihion.

Samtang ginabasa mo ang masunod nga mga artikulo, ikomparar ang imo nahibaluan sa kon ano ang ginasiling sang Biblia. Panumduma ang ginsiling ni Jesus parte sa pagkilala sang maayo nga relihion. Sia nagsiling: “Ang maayo nga kahoy nagapamunga sang maayo. Pero ang malain nga kahoy nagapamunga sang malain. Ang maayo nga kahoy indi makapamunga sang malain, kag ang malain nga kahoy indi makapamunga sang maayo.” (Mateo 7:17, 18, APD) Binagbinaga ang tatlo sa maayong mga bunga nga ginasiling sang Biblia agod makilal-an naton ang “maayo nga kahoy.”