Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Tudlui ang Inyo Kabataan

Namati si Rahab sa mga Balita

Namati si Rahab sa mga Balita

Kuno abi, nagkabuhi kita sang nagligad nga mga 3,500 ka tuig. Ara kita sa siudad sang Jerico, sa duta sang Canaan. Didto man nagaistar ang babayi nga si Rahab. Natawo sia pagkatapos ginpangunahan ni Moises ang mga Israelinhon nga makagua sa Egipto kag makatabok sa mamala nga duta sa tunga sang Pula nga Dagat! Bisan wala sila sing radyo, TV, ukon Internet, kag malayo ini sa ila ginaistaran, nabal-an ni Rahab ang parte sa sini nga mga milagro. Kabalo ka bala kon ngaa?— *

Sigurado nga ginsugid ini nga mga milagro sang mga nagalakbay. Samtang nagadaku si Rahab, ginadumdom niya ang ginhimo ni Jehova sa iya katawhan. Nabatian man niya ang iban pa nga makatilingala nga mga butang parte sa mga Israelinhon. Pagkatapos sang 40 ka tuig sa desyerto, nagpuyo ang mga Israelinhon sa Canaan, kag ginbuligan sila sang Dios nga mapierde ang tanan nila nga mga kaaway. Nahibaluan karon ni Rahab nga ang mga Israelinhon nagakampo na sa tabok sang Suba Jordan kag malapit na sila sa Jerico!

Isa ka gab-i, nagkadto ang duha ka estranghero kay Rahab kay nahibaluan nila nga nagaobra sia sa isa ka balay nga nagapadayon sang mga bisita. Gani, ginpadayon niya sila. Pagkagab-i, nahibaluan sang hari sang Jerico nga may mga Israelinhon nga espiya sa siudad kag nagadayon sila sa balay nga ginaubrahan ni Rahab. Ginsugo sang hari ang iya mga mensahero nga kadtuan si Rahab agod hambalon sia nga paguaon niya ang mga tawo nga nagdayon sa ila. Kabalo ka kon ano na ang nabal-an ni Rahab kag kon ano ang iya ginhimo?—

Antes pa nakaabot ang mga mensahero sang hari, nabal-an na nga daan ni Rahab nga ang iya mga bisita mga Israelinhon nga espiya. Gani, gintago niya sila sa atop, kag ginsilingan niya ang mga mensahero sang hari: “Hoo, ang mga lalaki nag-abut sa akon . . . kag sa tion nga inugtakop sang gawang, sang madulum na, ang mga tawo naggowa.” Ginhambalan sila ni Rahab: “Lagsa sila.”

Sa banta mo, ngaa ginproteksionan ni Rahab ang mga espiya?— Ginpaathag niya sa ila kon ngaa: “Nakahibalo ako nga ang duta ginhatag sa inyo sang GINOO . . . Kay amon nabatian kon paano nga ginpamala sang GINOO ang tubig sang Dagat nga Mapula sa atubangan ninyo sang paggowa ninyo sa Egipto.” Nahibaluan man niya ang mga kadalag-an nga ginhatag sang Dios sa Israel batok sa ila mga kaaway.

Pat-od gid nga nalipay si Jehova nga ginproteksionan ni Rahab ang mga espiya, subong sang ginsiling sang Biblia sa Hebreo 11:31. Nalipay man Sia sang nakitluoy si Rahab sa mga espiya: ‘Nangin maayo ako sa inyo, gani palihug isumpa ninyo sa akon nga kon sakupon ninyo ang Jerico, luwason ninyo ang akon amay kag ang akon iloy, ang akon utod nga mga lalaki kag ang akon utod nga mga babayi.’ Ginpasalig sang mga espiya nga luwason sila kon sundon ni Rahab ang ila mga instruksion. Kabalo ka kon ano ini?—

‘Ihigot mo ining pula nga lubid sa inyo bintana,’ siling sang mga espiya, ‘kag tipunon mo sa imo balay ang tanan mo nga paryente. Kon himuon mo ini, ang tanan nga ara sa inyo balay maluwas.’ Ginsunod ni Rahab ang tanan nga ginsiling sang mga espiya sa iya. Kabalo ka kon ano dayon ang natabo?—

Ara na ang mga Israelinhon sa gua sang pader sang Jerico. Sa sulod sang anom ka adlaw nagalibot lang sila sing makaisa kada adlaw sa gua sang siudad. Sa ikapito nga adlaw, makapito sila nga naglibot kag dayon nagsinggit sing mabaskog. Kag narumpag ang pader sang Jerico magluwas lamang sa bahin nga may pula nga lubid nga nahigot sa bintana! Naluwas si Rahab kag ang iya pamilya.—Josue 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25.

Ano ang matun-an naton sa ginhimo ni Rahab?— Wala lamang sia namati sa mga balita kon paano ginproteksionan sang Dios ang iya katawhan, kundi sang may tsansa sia, ginbuligan man niya sila. Huo, ginpili ni Rahab nga alagaron si Jehova upod sa iya katawhan! Amo man bala sini ang himuon mo?— Tani amo man sini ang himuon mo.

^ par. 3 Kon ginabasa mo ini sa isa ka bata, ang dash isa ka palatandaan nga dapat ka magdulog kag pasabton ang bata.