Ka Shigar Ko Ka Zabi Wurin

Shaidun Jehobah a Fadin Duniya

Reunion

Fast Facts—Reunion

  • Yawan Jama'a—38,000
  • Masu Shela—62
  • Ikiliisyoyi—1
  • 1 to 667—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population