زمانی که یَهُوَه به ما پند و تذکر می‌دهد، نباید دلسرد شویم! (یونُس ۱:‏۴-‏۱۵‏؛ ۳:‏۱‏-‏۴:‏۱۱‏)‏

طرق دانلود