Přejít k článku

Přejít na obsah

5. OTÁZKA

Je rozumné věřit Bibli?

Je rozumné věřit Bibli?

Už se ti někdy stalo, že sis o někom vytvořil nesprávný názor? Možná jsi slyšel, co o něm druzí říkají nebo jak se odvolávají na jeho výroky, a na základě toho jsi očekával, že ti ten člověk nebude sympatický. Když jsi ho ale blíž poznal, zjistil jsi, že to, co jsi o něm slyšel, nebyla pravda. Právě takovou zkušenost mnozí mají s Biblí.

Řada vzdělaných lidí nebere Bibli vážně. Víš proč? Často je komentována nebo citována tak, jako by to, co obsahuje, bylo nerozumné, nevědecké nebo přímo mylné. Je ale možné, že je to jinak?

Při čtení této brožury tě možná překvapilo, že to, co se v Bibli píše, je vědecky přesné. Mnohé lidi překvapuje i fakt, že v ní není to, co mnohá náboženství tvrdí. Některá například učí, že Bůh vytvořil vesmír a veškerý život během šesti dnů o 24 hodinách. Ve skutečnosti v Bibli není nic, co by bylo v rozporu s různými vědeckými odhady o stáří vesmíru či Země. *

Stručná zpráva o tom, jak Bůh vytvořil život na této planetě, dává lidem dostatek prostoru pro různé teorie a vědecká zkoumání. Bible nicméně říká, že všechno živé vytvořil Bůh a že živé tvory udělal „podle jejich druhů“. (1. Mojžíšova 1:11, 21, 24) Tyto výroky jsou možná v rozporu s určitými vědeckými teoriemi, ale ne s ověřenými vědeckými fakty. Z dějin vědy je vidět, že teorie přicházejí a odcházejí, ale fakta zůstávají.

Mnozí lidé se však zdráhají prozkoumat, co je v Bibli napsáno, protože jsou zklamáni náboženstvím. Vidí, že organizované náboženství se vyznačuje pokrytectvím, zkažeností a podporou násilí a válek. Bylo by ale správné posuzovat Bibli podle chování některých z těch, kdo se na ni odvolávají? Pro srovnání: Mnozí upřímní vědci jsou zděšeni tím, že někteří násilní a nenávistní lidé využívají evoluční teorii k podpoře svých rasistických názorů. Bylo by rozumné podle takových lidí posuzovat evoluční teorii? Jistě by bylo lepší prozkoumat, co tato teorie říká, a pak to srovnat s dostupnými fakty.

Co kdybys totéž udělal v případě Bible? Možná tě překvapí, jak zásadně se její nauky liší od toho, co říká většina náboženských organizací. Bible nepodněcuje k válčení a etnickému násilí, ale vede Boží služebníky k tomu, aby měli odpor nejen k válce, ale i k nenávisti, která je příčinou násilí. (Izajáš 2:2–4; Matouš 5:43, 44; 26:52) Bible nepovzbuzuje k fanatismu a slepé víře, ale učí, že pravá víra musí být založena na důkazech a že k tomu, aby člověk mohl sloužit Bohu, je nezbytné používat rozum. (Římanům 12:1; Hebrejcům 11:1) Bible neodrazuje od zvídavosti, ale vede lidi k tomu, aby pátrali po odpovědích i na ty nejzajímavější a nejsložitější otázky.

Napadlo tě už například: Jestliže Bůh existuje, proč je kolem nás tolik násilí? V Bibli najdeš rozumnou odpověď nejen na tuto otázku, ale i na mnohé další. * Nestálo by za to začít pátrat po tom, co je pravda? Můžeš tak najít odpovědi, které jsou fascinující, ohromující, rozumné a založené na přesvědčivých důkazech — ne na náhodě.

^ 5. odst. Více informací najdeš v brožuře Byl život stvořen?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 9. odst. Viz 11. kapitolu knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.