Byl život stvořen?

Na tom, co si myslíte o vzniku života, opravdu záleží.

Úvod

Byla naše planeta stvořena pro život? Je evoluční teorie založena na spolehlivých důkazech?

Čemu věříte?

Možná připouštíte, že biblické zásady jsou praktické a že Bůh existuje, ale současně si vážíte názorů vlivných vědců, kteří se zastávají evolučních teorií.

Živá planeta

Život na naší planetě by nemohl existovat, nebýt toho, co mnozí označují za řadu velmi šťastných „náhod“. Jsou to opravdu náhody, nebo je to výsledek promyšleného plánu?

Kdo to vlastně vymyslel?

Vzdělaní vědci řeší obtížné technické problémy tak, že napodobují konstrukční řešení patrná v přírodě. Jestliže kopie vyžaduje inteligentního konstruktéra, co teprve originál?

Evoluce — Mýty a fakta

Jedním z pilířů evoluční teorie je tvrzení, že mutace změní původní druh rostliny či zvířete v úplně nový druh. Je toto tvrzení založeno na faktech?

Věda a biblická zpráva o stvoření

Vyvrací věda biblickou zprávu o stvoření?

Záleží na tom, čemu věříte?

Má to, co si myslíte o evoluci, nějaký vliv na váš názor na smysl života?

Seznam použité literatury

Podívejte se, z jakých zdrojů čerpali autoři této brožury.