Přejít k článku

Přejít na obsah

Záleží na tom, čemu věříte?

Záleží na tom, čemu věříte?

Myslíte si, že život má nějaký smysl? Evolucionista William B. Provine prohlásil: „To, co jsme se dozvěděli o evolučním procesu, má ohromný dopad, protože to ovlivňuje náš názor na smysl života.“ K jakému závěru došel? „Podle mého názoru lidský život žádný vyšší smysl nemá.“32

Zamyslete se nad tím, co z těchto slov vyplývá. Pokud by život neměl žádný vyšší smysl, pak by jediným cílem našeho života bylo snažit se dělat něco pro druhé a možná také předat své geny další generaci. Při smrti bychom přestali existovat jednou provždy. Lidský mozek vybavený schopností přemýšlet, dělat závěry a uvažovat o smyslu života by tedy byl pouhou hříčkou přírody.

To ale není vše. Podle lidí, kteří věří v evoluci, Bůh buď neexistuje, nebo do lidských záležitostí nezasahuje. V obou případech by naše budoucnost byla v rukou politiků, vědců a náboženských představitelů. Na základě toho, jak takoví lidé jednali v minulosti, je možné usuzovat, že lidská společnost by se dále potýkala s konflikty, chaosem a korupcí. Kdyby evoluční teorie byla pravdivá, pak by byla řada důvodů žít podle fatalistického hesla: „Jezme a pijme, neboť zítra máme zemřít.“ (1. Korinťanům 15:32)

Naproti tomu v Bibli je napsáno: „U [Boha] je zdroj života.“ (Žalm 36:9) Tato slova mají dalekosáhlý význam.

Jestliže Bible říká pravdu, pak život má vyšší smysl. Náš Stvořitel má totiž láskyplný záměr, který se týká každého, kdo se rozhodne žít v souladu s jeho vůlí. (Kazatel 12:13) Součástí tohoto záměru je slib, že lidé budou žít ve světě bez chaosu, konfliktů a korupce, a dokonce nebudou muset zemřít. (Žalm 37:10, 11; Izajáš 25:6–8)

Miliony lidí po celém světě mají oprávněné důvody věřit, že když poznávají Boha a poslouchají ho, dává to jejich životu mnohem hlubší smysl. (Jan 17:3) Taková víra je víc než jen zbožné přání. Důkazy totiž mluví jasně — život byl stvořen.