Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Utajený příběh o stvoření

Utajený příběh o stvoření

MILIARDY lidí četly nebo slyšely, co říká Bible o vzniku vesmíru. Tato 3 500 let stará zpráva začíná známou větou: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“

Mnoho lidí si však neuvědomuje, že náboženští vůdci, včetně takzvaných kreacionistů a fundamentalistů, biblickou zprávu překroutili a tak vznikly různé historky, které se odchylují od toho, co Bible doopravdy říká. Také jsou v přímém rozporu s vědeckými fakty. I když je nelze najít v Bibli, někteří lidé po jejich přečtení biblickou zprávu zavrhli jako mýtus.

Pravdivý biblický příběh o stvoření zůstal většině lidí utajený. To je škoda, protože Bible předkládá velmi logické a věrohodné vysvětlení vzniku vesmíru, které je navíc v souladu s vědeckými objevy. Možná tedy budete i vy příjemně překvapeni, až si tento utajený příběh přečtete.

NESTVOŘENÝ STVOŘITEL

Biblická zpráva o stvoření se zakládá na faktu, že existuje nejvyšší bytost, všemohoucí Bůh, který všechno stvořil. Kdo to je? A jaké je podstaty? Bible odhaluje, že se naprosto liší od bohů, kteří se objevují v populární kultuře a rozšířených náboženstvích. Je stvořitelem všeho, ale většina lidí o něm skoro nic neví.

 • Bůh je osoba. Není to neurčitá síla bez vlastností, která se bezcílně vznáší ve vesmíru. Má myšlenky, pocity a cíle.

 • Bůh má neomezenou moc a je nesrovnatelně moudrý. To vysvětluje, proč ve všem, co stvořil, zejména v živých organismech, je patrný důmyslný konstrukční plán.

 • Bůh je tvůrcem veškeré hmoty, a proto se nemůže skládat z hmotných prvků, které sám vytvořil. Je duchovní neboli nehmotné podstaty.

 • Boží existence není omezena časem. Bůh existoval vždycky a vždycky existovat bude. Nikdo ho tedy nestvořil.

 • Bůh má osobní jméno, které je v Bibli uvedeno mnohotisíckrát. Toto jméno je Jehova.

 • Bůh lidi miluje a zajímá se o ně.

 JAK DLOUHO BŮH TVOŘIL VESMÍR?

Bible uvádí, že Bůh stvořil „nebesa a zemi“. Toto obecné vyjádření však neříká, jak dlouho vesmír vytvářel ani jakou použil metodu. A jak máme rozumět rozšířenému kreacionistickému názoru, že stvořil vesmír za doslovných šest dní o 24 hodinách? Tento názor, který vědecká veřejnost odmítá, vyplývá ze zásadního nepochopení biblické zprávy. Co vlastně Bible říká?

Bible není zajedno s fundamentalisty a kreacionisty, kteří tvrdí, že stvořitelské dny byly doslovné dny o 24 hodinách.

 • Bible není zajedno s fundamentalisty a kreacionisty, kteří tvrdí, že stvořitelské dny byly doslovné dny o 24 hodinách.

 • V Bibli se slovo „den“ často používá na různá časová období. V některých případech není uvedeno, jak jsou dlouhá. Týká se to i zprávy o stvoření zapsané v biblické knize Genesis.

 • Každý ze šesti stvořitelských dnů, o kterých se píše v Bibli, mohl trvat tisíce let.

 • Bůh stvořil vesmír včetně neživé planety Země už před tím, než začal první stvořitelský den.

 • Zdá se, že šest stvořitelských dní bylo dlouhými časovými úseky, během kterých Bůh připravoval zemi, aby na ní mohli žít lidé.

 • Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými závěry o stáří vesmíru.

POUŽIL BŮH EVOLUCI?

Mnozí lidé, kteří nepovažují Bibli za pravdivou, věří teorii, že živé organismy vznikly z neživých chemických látek pomocí neznámých a neřízených procesů. V určitém okamžiku se údajně objevil sebereplikující se organismus podobný bakterii, z něhož se postupně vyvinuly všechny druhy, které existují dnes. Tato teorie v podstatě říká, že úžasně složitá lidská bytost vznikla z bakterie.

Evoluční teorii přijímají i mnozí lidé, kteří tvrdí, že Bible je Boží Slovo. Věří, že Bůh způsobil samotný vznik života na zemi, ale potom jen sledoval a možná i řídil proces evoluce. Nic takového ale v Bibli není.

Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými pozorováními, že se v rámci jednoho druhu objevují různé variace.

 • Bible říká, že Bůh stvořil všechny základní druhy rostlin a živočichů a také dokonalého muže a ženu, kteří si byli vědomi sami sebe, dokázali projevovat lásku a jednat moudře a měli smysl pro spravedlnost.

 • Živočišné a rostlinné druhy, které Bůh stvořil, samozřejmě prošly změnami a v rámci druhů vznikly různé variace, které známe dnes a které se od sebe v mnoha případech pozoruhodně liší.

 • Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými pozorováními, že se v rámci jednoho druhu objevují různé variace.

 STVOŘITEL PATRNÝ VE STVOŘENÝCH VĚCECH

V polovině 19. století se v otázce evoluce přírodním výběrem přidal na stranu Charlese Darwina britský biolog Alfred Russel Wallace. Ale i tento známý evolucionista údajně řekl: „Ti, kdo mají oči, aby viděli, a mysl navyklou uvažovat, rozpoznávají v nejnepatrnějších buňkách, v krvi, na celé planetě a ve všech částech hvězdného vesmíru . . ., že existuje inteligentní a vědomé řízení, jedním slovem Mysl.“

Téměř 2 000 let před Wallacem už bylo v Bibli zapsáno: „[Boží] neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství.“ (Římanům 1:20) Udělejte si občas chvilku, abyste se zamysleli nad úžasnou složitostí v přírodě. Je patrná v pouhém stéblu trávy, stejně jako v nesčetných nebeských tělesech. Když si takových výtvorů budete více všímat, můžete za nimi vidět stvořitele.

Možná se ale zeptáte: Pokud existuje milující Bůh, který všechno stvořil, proč připouští zlo? Přestal se o lidi zajímat? Co přinese budoucnost? Bible obsahuje mnoho jiných utajených příběhů – pravd, které jsou pohřbeny pod nánosem lidských názorů a náboženských ideologií, a jsou tedy většině lidí skryty. Vydavatelé tohoto časopisu, svědkové Jehovovi, vám rádi pomohou poznat neředěnou biblickou pravdu a dozvědět se více o stvořiteli a o budoucnosti lidstva.