Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Peníze

Peníze

Jsou peníze příčinou všeho zla?

„Láska k penězům je . . . kořenem škodlivých věcí všeho druhu.“ 1. Timoteovi 6:10

CO ŘÍKAJÍ NĚKTEŘÍ LIDÉ

Peníze jsou kořenem všeho zla.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Příčinou „škodlivých věcí“ je „láska k penězům“, ne peníze samotné. Bohatý král Šalomoun psal o třech škodlivých věcech, které často postihují ty, kdo peníze milují. Starosti: „Nadbytek, který patří boháči, mu nedává spát.“ (Kazatel 5:12) Nespokojenost: „Kdo pouze miluje stříbro, nebude nasycen stříbrem, ani žádný, kdo miluje jmění, příjmem.“ (Kazatel 5:10) Pokušení porušit zákon: „Kdo chvátá, aby získal bohatství, nezůstane nevinný.“ (Přísloví 28:20)

 K čemu peníze slouží?

„Peníze jsou pro ochranu.“ Kazatel 7:12

CO ŘÍKAJÍ NĚKTEŘÍ LIDÉ

Peníze vám zaručí jistotu a štěstí.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Tato mylná představa je příkladem toho, co Bible nazývá „podvodná moc bohatství“. (Marek 4:19) Je ale pravda, že peníze jsou k životu potřeba. (Kazatel 10:19) Za peníze si například můžete koupit nezbytné věci, jako je jídlo nebo léky. (2. Tesaloničanům 3:12)

Díky penězům se také můžete postarat o svou rodinu. Bible říká: „Jestliže se někdo nestará o ty, kdo jsou jeho vlastní, a zvláště o ty, kdo jsou členy jeho domácnosti, jistě zapřel víru.“ (1. Timoteovi 5:8)

Jak můžete peníze používat moudře?

„Kdo z vás . . . si nejprve nesedne a nespočítá náklady?“ Lukáš 14:28

CO ŘÍKÁ BIBLE

Používejte peníze způsobem, který Bůh schvaluje. (Lukáš 16:9) Moudrý člověk s nimi nakládá zodpovědně a poctivě. (Hebrejcům 13:18) Chcete-li se vyhnout problémům spojeným s životem nad poměry, jednejte podle biblické rady: „Ať je váš způsob života oproštěn od lásky k penězům.“ (Hebrejcům 13:5)

Bible sice neodsuzuje to, že si člověk půjčí peníze, ale upozorňuje: „Dlužník je věřitelovým otrokem.“ (Přísloví 22:7, Bible21) Nenakupujte impulzivně, protože „každý, kdo je ukvapený, jde jistě vstříc nouzi“. (Přísloví 21:5) Místo toho si dejte „něco stranou do zásoby podle toho, jak se [vám] daří“ a ušetřete peníze na to, co je pro vás důležité. (1. Korinťanům 16:2)

Bible nás povzbuzuje: „Mějte ve zvyku dávat.“ (Lukáš 6:38) Lidé, kteří chtějí mít Boží schválení, mají dobrý důvod být štědří, protože „Bůh miluje radostného dárce“. (2. Korinťanům 9:7) A tak „nezapomínejte konat dobro a dělit se o věci s jinými, protože takové oběti se Bohu líbí“. (Hebrejcům 13:16)