Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Jsou peníze to nejdůležitější?

Jsou peníze to nejdůležitější?

ŘÍKÁ SE, že peníze hýbou světem. A něco na tom je. Bez nich bychom si nemohli koupit jídlo a oblečení, zaplatit nájem nebo splácet hypotéku. „Peníze mají ve společnosti nezastupitelnou úlohu,“ napsal jeden odborný redaktor. „Kdyby přestaly existovat jako prostředek směny, do měsíce by nastal zmatek a vypukla válka.“

Samozřejmě že peníze nedokážou všechno. Norský básník Arne Garborg řekl, že za peníze „si můžete koupit jídlo, ale ne chuť k jídlu; léky, ale ne zdraví; měkkou postel, ale ne spánek; vědomosti, ale ne moudrost; šperky, ale ne krásu; luxus, ale ne teplo domova; zábavu, ale ne radost; známé, ale ne přátele; sluhy, ale ne loajálnost“.

Když má člověk správný vztah k penězům – když je považuje za prostředek k dosažení cíle, a ne za cíl samotný – je spokojenější. Bible upozorňuje na to, že „láska k penězům je . . . kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, . . . celí se probodali mnoha bolestmi“. (1. Timoteovi 6:10)

Všimněte si, že uškodit nám může láska k penězům, ne peníze jako takové. Když peníze hrají v životě člověka příliš velkou roli, můžou vrazit klín mezi přátele nebo členy rodiny. Je to vidět z následujících příkladů.

 Daniel *: „Vždycky jsem si o Thomasovi myslel, že je to příjemný a poctivý člověk. Byli jsme dobří přátelé. Nikdy jsme neměli žádný problém, dokud si ode mě nekoupil auto. Myslel jsem si, že nemá žádnou skrytou závadu. Souhlasil s tím, že kdyby se nějaká objevila, už ho nebude moct vrátit. Tři měsíce od podepsání smlouvy se ale auto porouchalo. Měl pocit, že jsem ho podvedl. Byl naštvaný a trval na tom, abych mu vrátil peníze. Šokovalo mě to. Chtěl jsem si to s ním vyříkat, ale jednal se mnou drsně. Když došlo na peníze, už to nebyl ten příjemný Thomas, co jsem znal.“

Emily: „Lucy je můj jediný sourozenec. Vždycky jsme spolu dobře vycházely a nikdy jsem si nemyslela, že by náš vztah mohly pokazit peníze. Ale právě to se stalo. Když rodiče zemřeli, zanechali nám nějaké dědictví a v závěti uvedli, aby byly peníze mezi nás rozděleny rovným dílem. Lucy ale jejich přání nerespektovala a chtěla víc. Protože jsem ctila přání rodičů, naštvala se a začala mi vyhrožovat. Dodneška mě nemůže vystát.“

PENÍZE A PŘEDSUDKY

Pokřivený názor na peníze může vést k předsudkům. Například bohatý člověk si může myslet, že chudí lidé jsou příliš líní, než aby si nějak polepšili. Naopak někdo, kdo má míň prostředků, může unáhleně dojít k závěru, že ti, kdo mají víc, jsou materialisti a chamtivci. Obětí takových předsudků se stala sedmnáctiletá Leanne, která pochází z bohaté rodiny. Vypráví:

Biblické rady ohledně peněz, jsou dnes stejně užitečné, jako v době, kdy byly zapsané.

„Druzí mě znali jako holku, jejíž táta vydělává hromady peněz. Často jsem slýchala poznámky typu: ‚Ty když něco chceš, tak prostě řekneš tátovi.‘ Nebo: ‚Promiň, ale my nejsme tak bohatí a nemůžeme si dovolit taková auta jako vy.‘ Nakonec jsem své kamarády poprosila, aby mi to neříkali, a vysvětlila jim, že mi tím ubližují. Nechtěla jsem, aby mě lidé znali jako holku, která má spoustu peněz, ale jako někoho, kdo se k druhým chová hezky.“

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible neodsuzuje peníze ani ty, kdo jich mají hodně. Důležité není, kolik jich člověk má, ale jaký k nim má vztah. K otázce peněz dává Bible rozumné rady, které jsou užitečné dnes, stejně jako v době, kdy byly zapsané. Podívejte se na několik příkladů.

BIBLE ŘÍKÁ: „Nelopoť se, abys získal bohatství.“ (Přísloví 23:4)

Podle knihy The Narcissism Epidemic je u lidí, kteří se honí za majetkem, větší pravděpodobnost, že „budou mít duševní problémy; mívají také častěji zdravotní potíže, například bolest v krku, bolesti zad a hlavy, a je u nich pravděpodobnější, že budou zneužívat alkohol a drogy. Snaha zbohatnout zjevně lidem škodí.“

 BIBLE ŘÍKÁ: „Ať je váš způsob života oproštěn od lásky k penězům, zatímco jste spokojeni s přítomnými věcmi.“ (Hebrejcům 13:5)

I spokojený člověk si někdy může dělat starosti, jestli bude mít dost peněz. Ví ale, co je v životě nejdůležitější, a tak ho taková úzkost neochromí. Například se nehroutí, když ho postihne nějaká finanční ztráta. Snaží se mít podobný postoj jako apoštol Pavel, který napsal: „Vím skutečně, jaké je mít málo zaopatření, vím skutečně, jaké je mít hojnost. Ve všem a za všech okolností jsem se naučil tajemství, jak být sytý i jak hladovět, jak mít hojnost i jak trpět nouzi.“ (Filipanům 4:12)

BIBLE ŘÍKÁ: „Kdo důvěřuje ve své bohatství – sám padne.“ (Přísloví 11:28)

Podle odborníků patří finanční problémy k běžným příčinám manželských sporů, které vedou k rozvodu. Jsou také důvodem k sebevraždám. Pro některé lidi jsou peníze důležitější než jejich manželství, nebo dokonce život. Naproti tomu ti, kdo mají k penězům správný vztah, se na ně nespoléhají. Souhlasí s Ježíšovými moudrými slovy: „I když má někdo hojnost, jeho život nevyplývá z věcí, které vlastní.“ (Lukáš 12:15)

 JAKÝ VZTAH MÁTE K PENĚZŮM VY?

Když se nad sebou zamyslíte, možná přijdete na to, že byste svůj postoj k penězům měli změnit. Položte si třeba tyto otázky:

  • Lákají mě možnosti, jak rychle zbohatnout?

  • Je pro mě těžké být štědrý?

  • Přátelím se raději s lidmi, kteří v jednom kuse mluví o penězích a o věcech, které mají?

  • Stane se mi někdy, že pro peníze zalžu nebo udělám něco nepoctivého?

  • Vzbuzují ve mně peníze pocit důležitosti?

  • Přemýšlím pořád o penězích?

  • Mám kvůli penězům zdravotní nebo rodinné problémy?

    Buďte k druhým štědří.

Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně, snažte se bojovat proti materialistickému způsobu myšlení a touze po majetku. Nepřátelte se s lidmi, kteří kladou příliš velký důraz na peníze. Spíš vyhledávejte ty, kdo si váží vysoké morálky.

Nikdy nedovolte, aby láska k penězům zakořenila ve vašem srdci. Dávejte jim takové místo, jaké jim patří. Důležitější by pro vás měli být přátelé, rodina a zdraví. Ukážete tím, že máte k penězům správný vztah.

^ 7. odst. Jména v tomto článku byla změněna.