Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŠEST KROKŮ KE ŠTĚSTÍ

Spokojenost a štědrost

Spokojenost a štědrost

KOLIKRÁT JSTE UŽ SLYŠELI, ŽE ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCH ZÁVISÍ NA PENĚZÍCH? Miliony lidí tomu věří, a proto do úmoru pracují, aby si vydělali víc. Jsou ale peníze a majetek zárukou trvalého štěstí? Jaká je realita?

Když máme základní věci k životu, má podle Journal of Happiness Studies vyšší příjem jen malý vliv na celkové štěstí a dobrý pocit ze života. Našemu štěstí tedy nestojí v cestě to, kolik máme peněz, ale „o štěstí připravuje člověka to, když se za [penězi] honí,“ píše se v časopisu Monitor on Psychology. Podobná myšlenka byla už téměř před 2 000 lety vyjádřena v Bibli: „Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, ... celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:9, 10) Co je například myšleno těmi „bolestmi“?

ÚZKOST A NESPAVOST KVŮLI STRACHU O MAJETEK „Sladký je spánek sloužícího, bez ohledu na to, zda jí málo nebo hodně; ale nadbytek, který patří boháči, mu nedává spát.“ (Kazatel 5:12)

ZKLAMÁNÍ, KDYŽ SE OČEKÁVANÉ ŠTĚSTÍ NEDOSTAVÍ Do jisté míry je to proto, že touha po penězích se nedá uspokojit. „Kdo miluje peníze, nikdy se jich nenasytí, kdo chce být bohatý, nikdy nebude mít dost.“ (Kazatel 5:9, Slovo na cestu) Kvůli penězům navíc člověk možná obětuje věci, které skutečně přispívají ke štěstí, a to čas strávený s rodinou a přáteli nebo vztah s Bohem.

SMUTEK A FRUSTRACE, KDYŽ KVŮLI ŠPATNÉ INVESTICI NEBO EKONOMICKÉ SITUACI PŘIJDEME O PENÍZE „Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“ (Přísloví 23:4, 5, Bible21)

 CO PŘISPÍVÁ KE ŠTĚSTÍ?

SPOKOJENOST „Vždyť jsme si na svět nic nepřinesli a ani si nemůžeme nic odnést. Máme-li tedy obživu a čím se přikrýt, budeme s tím spokojeni.“ (1. Timoteovi 6:7, 8) Spokojení lidé nemají sklon si stěžovat a díky takovému postoji nezávidí druhým. A protože toho nechtějí mít víc, než si můžou dovolit, ušetří si zbytečné starosti a stres.

ŠTĚDROST „Více štěstí je v dávání než v přijímání.“ (Skutky 20:35) Štědří lidé jsou šťastní, protože je těší, když udělají radost někomu jinému. Někdy se třeba může jednat jen o trochu času nebo pozornosti. Takoví lidé často získají něco, co se za peníze koupit nedá – lásku, úctu a opravdové přátele, kteří jim jejich štědrost rádi oplatí. (Lukáš 6:38)

VÁŽIT SI LIDÍ SPÍŠ NEŽ VĚCÍ „Lepší je jídlo ze zeleniny tam, kde je láska, nežli vykrmený býk a s ním nenávist.“ (Přísloví 15:17, Český studijní překlad) Co to znamená? Vztahy s druhými jsou daleko cennější než majetek. A jak uvidíme později, láska je ke štěstí nezbytná.

Sabina, která žije v Jižní Americe, se sama přesvědčila, jak můžou rady z Bible člověku pomoct. Opustil ji manžel, a tak měla co dělat, aby uživila sebe a své dvě dcery. Musela mít dvě práce a denně vstávala ve čtyři hodiny ráno. Navzdory takovému vyčerpávajícímu režimu se Sabina rozhodla začít studovat Bibli. K čemu to vedlo?

Nezačala zázračně vydělávat víc, ale hodně se změnil její pohled na život. Například zažila štěstí, které vyplývá z toho, že se člověk věnuje duchovním věcem. (Matouš 5:3) Mezi spoluvěřícími si taky našla opravdové přátele a navíc měla radost, že to, co se dozvídá z Bible, může předávat druhým.

Bible říká, že „moudrost je ... potvrzena svými skutky“. (Matouš 11:19, Bible21) A být spokojení, štědří a vážit si lidí spíš než věcí se ukazuje jako moudré nejenom na papíře, ale i v praxi.