Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Je Bible něčím výjimečná?

Je Bible něčím výjimečná?

Bible byla dokončena asi před dvěma tisíci lety. Od té doby bylo napsáno hodně knih, které časem upadly v zapomnění. O Bibli to ale neplatí. Zamyslete se nad následujícími fakty.

  • Bibli se nikomu nepodařilo zničit, i když se o to hodně mocných lidí snažilo. Například ve středověku se v některých zemích, které se pokládaly za křesťanské, „považovalo vlastnění nebo čtení Bible v jazyce obyčejných lidí za kacířství a rebelii,“ píše se v knize An Introduction to the Medieval Bible. Učenci, kteří Bibli překládali do místních jazyků nebo kteří propagovali její studium, riskovali svůj život. Někteří z nich byli skutečně zavražděni.

  • Navzdory tolika nepřátelům se Bible stala a pořád je tou nejrozšířenější knihou všech dob. Celá nebo její části vyšly v nákladu přibližně pěti miliard výtisků, a to ve více než 2 800 jazycích. V tom se výrazně liší od filozofických, vědeckých a jiných odborných knih, které nečte zdaleka tolik lidí a můžou rychle zastarávat.

  • Bible pomohla zachovat a formovat některé jazyky, do kterých byla přeložena. Překlad Martina Luthera měl velký vliv na němčinu. A o prvním vydání Bible krále Jakuba bylo napsáno, že je to „kniha, která měla pravděpodobně největší vliv“ na angličtinu.

  • Bible „výrazně ovlivnila západní kulturu, a to nejenom náboženství, ale také umění, literaturu, zákony, politiku a mnoho dalších oblastí“. (The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible)

To je jenom několik faktů, které z Bible dělají výjimečnou knihu. Proč je ale tak populární? Proč kvůli ní lidé riskovali svůj život? K mnoha důvodům patří tyto: Bible poskytuje duchovní vedení a obsahuje morální zásady, ze kterých čiší obrovská moudrost. Díky Bibli dokážeme pochopit příčinu lidského trápení a konfliktů. A co víc, slibuje, že tyto problémy jednou skončí, a dokonce vysvětluje, jak k tomu dojde.

 Bible poskytuje morální a duchovní vedení

Vzdělání je důležitá věc. Ale „vzdělání, které vám zajistí titul před jménem, vám nezaručí, že se dokážete správně rozhodovat v morálních otázkách,“ píše se v kanadských novinách Ottawa Citizen. A to je pravda. Mnoho vzdělaných lidí, včetně vysoce postavených byznysmenů a politiků, podvádí, lže a krade. Výsledkem je, že „lidé v ně ztrácí veškerou důvěru,“ jak vyplývá ze studie uveřejněné PR firmou Edelman.

Bible klade důraz na morální zásady a duchovní vedení. Díky ní dokážeme porozumět „spravedlnosti, právu a přímosti, každé dobré stezce“. (Přísloví 2:9, Český studijní překlad) Je to vidět z příkladu 23letého Stefana *, který byl zavřený ve vězení v Polsku. Tam začal studovat Bibli a došlo mu, jaké praktické rady v ní jsou. Napsal: „Už vím, co to znamená ctít svého otce a svou matku. Naučil jsem se také, jak ovládat své emoce, hlavně svoji výbušnost.“ (Efezanům 4:31; 6:2)

Zásada, kterou si Stefan vzal k srdci, je zapsaná v Příslovích 19:11: „Pochopení člověka jistě zvolňuje jeho hněv, a je z jeho strany krásné, jestliže přejde přestupek.“ Když se teď Stefan dostane do vypjaté situace, snaží se zůstat v klidu, zamyslet se a uplatnit vhodnou biblickou zásadu. Říká: „Zjistil jsem, že Bible je ten nejlepší průvodce životem.“

Marie je jedním ze svědků Jehovových. Jednou ji na veřejnosti urazila žena, která měla vůči svědkům předsudky, a způsobila při tom docela rozruch. Ale místo aby jí to Marie vrátila, šla klidně dál. Ta žena si to pak vyčítala, a tak se rozhodla svědky vyhledat.  Asi po měsíci se s Marií znovu potkala, objala ji a omluvila se. Pochopila totiž, že se Marie zachovala tak klidně proto, že žije podle toho, čemu věří. A výsledek? Ta žena a pět členů její rodiny začalo studovat Bibli se svědky Jehovovými.

Ježíš řekl, že pravá moudrost se pozná podle toho, jaké přináší výsledky. (Matouš 11:19) A když se lidé řídí biblickými zásadami, přináší to skvělé výsledky. Tyto zásady „činí nezkušeného moudrým“ a „rozradostňují srdce“. Díky nim máme v duchovních a morálních otázkách jasno a to nám obrazně řečeno „rozzařuje oči“. (Žalm 19:7, 8)

Bible objasňuje příčinu lidského trápení a konfliktů

Když se experti zabývají nějakou epidemií, snaží se odhalit, co ji vyvolalo. Podobný princip se dá uplatnit u „epidemie“ lidského trápení a neshod – musíme zjistit příčinu. A tady je Bible opět velkou pomocí. Je v ní totiž zachycený počátek lidských dějin, doba, kdy všechny problémy začaly.

První Mojžíšova vysvětluje, že problémy vznikly ve chvíli, kdy se první lidé vzbouřili proti Bohu. Mimo jiné si začali sami určovat morální zásady, což je věc, na kterou má právo pouze Stvořitel. (1. Mojžíšova 3:1–7) Je smutné, že až dodnes dělá většina lidí stejnou chybu. A k čemu to vede? Jsou svobodnější a šťastnější? Ne. Dějiny jsou plné konfliktů, útlaku a sporů v morálních a duchovních otázkách. (Kazatel 8:9) Bible právem říká: „Pozemskému člověku nepatří . . ., aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) Dobrou zprávou je, že tento hodně nepodařený experiment s nezávislostí na Bohu je skoro u konce.

 Bible dává naději

Bible nás ujišťuje, že Bůh má rád ty, kdo respektují jeho autoritu a zásady. A proto nebude zlo a utrpení tolerovat navždy. Špatní lidé si ponesou následky svého jednání. (Přísloví 1:30, 31) Na druhou stranu „mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje“. (Žalm 37:11)

„[Boží] vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3, 4)

Boží záměr se zemí se splní díky jeho království. (Lukáš 4:43) Toto království je celosvětová vláda, kterou Bůh použije, aby uplatnil své právo vládnout lidem. To, že Království souvisí s tím, co se bude dít na zemi, Ježíš ukázal ve své vzorové modlitbě. Řekl: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle . . . na zemi.“ (Matouš 6:10)

Podřízení Božího království budou dělat to, co si Bůh přeje. Jako právoplatného panovníka nebudou uznávat nějakého lidského vládce, ale Stvořitele. Ze země zmizí korupce, chamtivost, ekonomické rozdíly, rasové předsudky a války. Bude tady doslova jeden svět, jedna vláda a jednotné morální a duchovní vedení. (Zjevení 11:15)

Abychom si takový svět uměli představit, je nezbytné zkoumat Bibli a učit se z ní. V 1. Timoteovi 2:3, 4 se píše: „[Boží] vůlí je,  aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ Tato pravda zahrnuje i jakousi ústavu Božího království neboli zákony a zásady, podle kterých bude vládnout. O některých z nich mluvil Ježíš ve svém Kázání na hoře, které je zapsané v 5. až 7. kapitole Matouše. Až si budete tyto tři kapitoly číst, zkuste si představovat, jak bude vypadat svět, ve kterém budou všichni uplatňovat Ježíšovu moudrost.

Mělo by nás překvapovat, že Bible je nejrozšířenější knihou na světě? Rozhodně ne. Je jasně vidět, že myšlenky, které jsou v ní obsažené, pochází od Boha. A to, že je dostupná tolika lidem a v tolika jazycích, je důkazem, že si Bůh přeje, aby ho lidé dobře poznali a měli užitek z toho, co jeho království přinese. (Skutky 10:34, 35)

^ 11. odst. Jméno bylo změněno.