Přejít k článku

Přejít na obsah

Čemu věřit?

Čemu věřit?

Petrovi začíná být úzko. Sedí ve třídě a cítí, jak se mu svírá žaludek. Profesorka, jejíchž názorů si váží, právě dokončila výklad o tom, jak Charles Darwin se svou evoluční teorií přispěl k vědeckému pokroku a osvobodil lidstvo ze zajetí pověr. Nyní studenty vyzvala, aby řekli, co si o tom myslí.

Petr váhá. Jeho rodiče mu odmalička říkali, že Zemi a veškerý život na ní stvořil Bůh. Učili ho, že biblická zpráva o stvoření je důvěryhodná a že evoluce je pouze teorie, pro kterou nejsou žádné důkazy. Jak profesorka, tak rodiče jsou přesvědčeni, že jejich názor je správný. Kdo tedy má pravdu?

K podobným situacím dochází každý rok v bezpočtu tříd po celém světě. Jak by se k otázce evoluce a stvoření měl Petr, a stejně tak i ostatní studenti, postavit? Pravděpodobně budeš souhlasit s tím, že je důležité vytvořit si vlastní názor. Každý by měl prozkoumat fakta a pak se rozhodnout, čemu bude věřit.

Myšlenku, že není moudré slepě přijímat názory druhých, nacházíme i v Bibli. Je v ní napsáno: „Kdokoli nezkušený uvěří každému slovu, ale chytrý uvažuje o svých krocích.“ (Přísloví 14:15) Bible nás nabádá, abychom používali ‚svou sílu rozumu‘ a sami si ověřovali pravdivost toho, co se dozvídáme. (Římanům 12:1, 2)

Cílem této brožury není podpořit snahu náboženských skupin, které chtějí, aby se o stvoření učilo ve školách. Jejím účelem je prozkoumat tvrzení, která předkládají ti, kdo prohlašují, že život vznikl samovolně a že biblická zpráva o stvoření je mýtus.

Brožura pojednává hlavně o buňce, protože to je základní stavební jednotka každého živého organismu. Dozvíš se úžasná fakta o tom, z čeho se buňky skládají. Také budeš moci prozkoumat názory, na nichž je založena evoluční teorie.

S otázkou, zda byl život stvořen, nebo se vyvinul, se dříve či později setká každý. Je pravděpodobné, že už ses nad tím zamýšlel i ty. V této brožuře najdeš některá fakta, na jejichž základě mnozí lidé došli k závěru, že život byl stvořen.