Přejít k článku

Přejít na obsah

 Mladí lidé se ptají

Kdo vlastně jsem?

Kdo vlastně jsem?

Lukáš vidí, jak se k němu blíží Honza, a děsí se toho, co bude následovat. „Nazdar, Luky, dáš si?“ říká Honza a v ruce drží čerstvě ubaleného jointa. Lukáš si zakouřit nechce, ale zároveň chce, aby ho ostatní brali. „Kdyžtak jindy, jo?“ vyplašeně hlesne.

Tereza vidí, jak se k ní blíží Honza, a je připravená na to, co bude následovat. „Nazdar, Terko, dáš si?“ říká Honza a v ruce drží čerstvě ubaleného jointa. „Ne, díky,“ důrazně odpovídá Tereza. „Budu plíce ještě potřebovat. A jen tak mimochodem, myslela jsem si, že seš dost inteligentní na to, abys nekouřil.“

PROČ je Tereza lépe připravená odolávat tlaku vrstevníků? Na rozdíl od Lukáše totiž má vlastní identitu. To znamená, že má vnitřní přesvědčení o tom, kdo vlastně je a jaké názory zastává. Pokud takové přesvědčení budeš mít i ty, dodá ti to sílu odolávat pokušení a dělat svá rozhodnutí sám za sebe, a ne podle toho, co řeknou druzí. Jak můžeš takové zdravé sebevědomí získat? Základem je odpovědět si na následující čtyři otázky.

1. JAKÉ JSOU MOJE SILNÉ STRÁNKY?

Proč na tom záleží: Když si budeš uvědomovat, jaké máš schopnosti a dobré vlastnosti, zvýší to tvoji sebedůvěru.

Přemýšlej: Všichni máme nějaké dary. Někteří lidé jsou spíše umělecky založení, například mají hudební nadání, a jiní jsou dobří třeba ve sportu. Raquel zase rozumí autům. * „Když mi bylo patnáct,“ říká, „rozhodla jsem se, že budu automechanikem.“

Biblický příklad: Apoštol Pavel napsal: „I když jsem neobratný v řeči, v poznání určitě nejsem.“ (2. Korinťanům 11:6) Díky tomu, že Pavel dobře znal Písmo, dokázal ustát útoky těch, kdo mu odporovali. Nedopustil, aby jejich posměšky otřásly jeho sebedůvěrou. (2. Korinťanům 10:10; 11:5)

Jak seš na tom ty: Napiš nějakou svou dovednost nebo talent.

․․․․․

Teď napiš nějakou svou dobrou vlastnost.  (Jsi například starostlivý, štědrý, zodpovědný nebo dochvilný?)

․․․․․

„Snažím se tu být pro ostatní. Když se někdo potřebuje vypovídat a já zrovna něco dělám, přeruším to a věnuju se mu.“ (Brianne)

Jestli máš pocit, že žádnou silnou stránku nemáš, zamysli se, v čem ses od dětství zlepšil. (Příklady najdeš v rámečku „ Co říkají tvoji vrstevníci“.)

․․․․․

2. JAKÉ JSOU MÉ SLABÉ STRÁNKY?

Proč na tom záleží: Řetěz je tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek. Podobné je to s tvým přesvědčením o tom, kdo vlastně seš a jaké máš názory. Jeho pevnost může být ohrožena, pokud připustíš, aby tvůj život začaly ovládat tvé slabé stránky.

Přemýšlej: Nikdo není dokonalý. Každý z nás má nějaký rys osobnosti, kterého by se rád zbavil. Dvacetiletá Seija si pozvdechla: „Proč se prostě nedokážu ovládat? Rozčílím se i kvůli úplné hlouposti.“

Biblický příklad: Pavel věděl o svých slabých stránkách. Napsal: „Podle člověka, jímž jsem ve svém nitru, mám skutečně potěšení v Božím zákoně, ale ve svých údech spatřuji jiný zákon, jenž válčí proti zákonu mé mysli a vede mě do zajetí zákona hříchu.“ (Římanům 7:22, 23)

Jak seš na tom ty: Které slabé stránky musíš překonávat?

․․․․․

„Zjistila jsem, že když se podívám na nějaký romantický film, je mi pak trochu smutno a taky bych chtěla mít někoho, do koho bych se zamilovala. Vím, že si na takové filmy musím dávat pozor.“ (Bridget)

3. JAKÉ MÁM CÍLE?

Proč na tom záleží: Pokud si stanovíš cíle, dáš svému životu smysl a směr. Je také pravděpodobnější, že se vyhneš lidem a situacím, které by tě mohly od dosažení tvých cílů odradit.

Přemýšlej: Nastoupil bys do taxíku a nechal se vozit kolem bloku, dokud nedojde benzin? To by bylo hloupé a navíc drahé. Cíle ti pomůžou, aby ses v životě netočil v kruhu. Díky nim víš, kam chceš dorazit a jak se tam dostat.

Biblický příklad: Pavel napsal: „Běžím . . . způsobem, který není nejistý.“ (1. Korinťanům 9:26) Místo aby se nechal jen tak unášet, stanovil si cíle a žil tak, aby jich dosáhl. (Filipanům 3:12–14)

 Jak seš na tom ty: Napiš si tři cíle, kterých bys chtěl v průběhu příštího roku dosáhnout.

  1. ․․․․․

  2. ․․․․․

  3. ․․․․․

Vyber si ten, který je pro tebe nejdůležitější, a napiš si, co už teď můžeš udělat pro to, abys ho uskutečnil.

․․․․․

„Kdybych se na nic nezaměřil, vím, že bych se životem jen tak potloukal. Je lepší mít cíle a pracovat na nich.“ (José)

4. JAKÉ JE MOJE PŘESVĚDČENÍ?

Proč na tom záleží: Bez pevného přesvědčení budeš jako chameleon — budeš „měnit barvy“, jen abys zapadl, což je jasné znamení toho, že nemáš vlastní identitu.

Přemýšlej: Bible křesťany vybízí, aby si „sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle“. (Římanům 12:2) Pokud to, co děláš, vychází z tvého přesvědčení, zůstáváš sám sebou — bez ohledu na to, jak se chovají druzí.

Biblický příklad: Prorok Daniel se ještě jako dospívající „v srdci rozhodl“, že bude dodržovat Boží zákony, přestože byl daleko od své rodiny a spoluvěřících. (Daniel 1:8) Žil podle svého přesvědčení, a tak zůstal sám sebou.

Jak seš na tom ty: Jaké je tvoje přesvědčení? Odpověz například na tyto otázky:

  • Věříš v Boha? Pokud ano, proč? Jaké důkazy tě přesvědčily o jeho existenci?

  • Věříš tomu, že Boží morální zásady jsou pro tvoje dobro? Pokud ano, proč? Například na základě čeho jsi přesvědčený, že když se budeš řídit Božími zákony ohledně sexu, budeš šťastnější, než kdyby ses přizpůsobil uvolněnému životnímu stylu svých vrstevníků?

S odpovědí na tyto otázky nespěchej. Důkladně přemýšlej nad tím, z čeho vychází tvé názory. Budeš pak lépe připraven je obhájit. (Přísloví 14:15; 1. Petra 3:15)

„Když seš si v něčem nejistý, spolužáci si tě vychutnají. A pokud jde o moji víru, nejistá jsem si být nechtěla. Vybudovala jsem si proto pevný základ pro svoje názory. Místo abych někomu řekla: ‚Promiň, ale tohle dělat nemůžu, je to proti mému náboženství‘, spíše jsem řekla: ‚Podle to není správné.‘ Bylo to přece moje přesvědčení.“ (Danielle)

Čemu by ses chtěl podobat? Spadlému listu, se kterým si pohrává sebemenší vánek, nebo stromu, který odolá i vichřici? Takovému stromu se budeš podobat, pokud budeš mít vlastní identitu. Potom si i dokážeš odpovědět na otázku, kdo vlastně jsi.

Pokud máš vlastní identitu, budeš jako pevně zakořeněný strom, který odolá i vichřici

 

^ 8. odst. Některá jména byla změněna.