Přejít k článku

Přejít na obsah

 Mladí lidé se ptají

Čím se vyznačuje opravdový muž?

Čím se vyznačuje opravdový muž?

„Táta mi zemřel, když mi byly tři roky. Někdy závidím klukům, kteří vyrůstali s otcem. Zdá se mi, že jsou mnohem sebevědomější než já.“ (Alex) *

„Se svým otcem nemám moc dobrý vztah. Sám jsem musel přijít na to, co znamená být opravdový muž.“ (Jonathan)

JSI v podobné situaci jako Alex nebo Jonathan? Máš strach, že z nějakého důvodu z tebe nikdy nebude skutečný muž? Pokud ano, nepropadej beznaději!

Uvažuj o tom, jak můžeš překonat dvě běžné překážky.

1. PŘEKÁŽKA: Mylné představy o mužnosti

Co říkají někteří lidé:

  • Opravdový muž je drsňák; nikdy nebrečí.
  • Opravdový muž si nenechá do ničeho mluvit.
  • Muži jsou lepší než ženy.

Jiný pohled na věc: Opakem mužnosti není ženskost, ale dětskost. Opravdový muž se z tebe stane, až se zbavíš rysů dítěte. Apoštol Pavel napsal: „Když jsem byl nemluvně, mluvíval jsem jako nemluvně, myslíval jsem jako nemluvně, uvažoval jsem jako nemluvně; ale když jsem se nyní stal mužem, zbavil jsem se rysů nemluvněte.“ (1. Korinťanům 13:11) Jinými slovy, čím víc se zbavuješ dětského způsobu myšlení, mluvení a chování a osvojuješ  si způsoby myšlení, mluvení a chování dospělého člověka, tím víc se projevuješ jako opravdový muž. *

Vyzkoušej: Napiš si odpovědi na tyto otázky:

  1.   Ve kterých oblastech se mi podařilo zbavit se „rysů nemluvněte“?
  2.   Ve kterých oblastech bych se měl zlepšit?

Přečti si Lukáše 7:36–50. Všimni si, jak se Ježíš zachoval jako opravdový muž, když se (1) postavil za to, co je správné, a (2) jednal s druhými, včetně žen, s úctou.

„Obdivuju svého kamaráda Kena. Je silný po fyzické, citové i duchovní stránce, ale je taky laskavý. Naučil jsem se od něho, že skutečný muž nesnižuje druhé, aby vyvýšil sám sebe.“ (Jonathan)

2. PŘEKÁŽKA: Chybí dobrý vliv otce

Co říkají někteří lidé:

  • Pokud vyrůstáš bez otce, nikdy z tebe nebude opravdový muž.
  • Pokud ti otec dává špatný příklad, jsi odsouzený k tomu, abys jeho chyby opakoval.

Jiný pohled na věc: I když jsi neměl zrovna ideální dětství, neznamená to, že jsi ztracený případ. Nad svými okolnostmi můžeš zvítězit! (2. Korinťanům 10:4) Můžeš se rozhodnout, že se budeš řídit radou, kterou dal král David svému synovi Šalomounovi: „Jednej statečně a mužně.“ (1. Královská 2:2, Bible21)

Je pravda, že může být těžké vyrůstat s otcem, který o tebe neprojevuje zájem, nebo žít  úplně bez otce. „Nemít tátu je pro život obrovská nevýhoda,“ říká Alex, kterého jsme citovali v úvodu. „Je mi 25, ale připadá mi, že teprve teď se učím věci, které jsem měl umět už dávno.“ Pokud se cítíš podobně jako Alex, co s tím můžeš dělat?

Vyzkoušej: Najdi si ve svém okolí dobrý mužský vzor. * Zeptej se ho, které vlastnosti by podle něho měl mít opravdový muž. Potom se ho zeptej, jak můžeš takové vlastnosti získat. (Přísloví 1:5)

Přečti si 1.–9. kapitolu Přísloví. Všimni si otcovských rad, které můžou chlapci pomoct, aby z něho vyrostl moudrý, duchovně smýšlející člověk.

„Jsem na sebe hrdý. I když bych si přál, aby mi otec pomáhal získat mužské vlastnosti, svoji budoucnost vidím optimisticky. Jsem přesvědčený, že ze mě bude opravdový muž.“ (Jonathan)

^ 3. odst. Jména v tomto článku byla změněna.

^ 24. odst. Dobrými vzory můžou být starší v křesťanském sboru.

ZKUS SE ZEPTAT RODIČŮ

Čím se podle vás vyznačuje opravdový muž? Myslíte si, že se mi daří chovat se dospěle?