Přejít k článku

Přejít na obsah

Mladí lidé se ptají

Je špatné být populární?

Je špatné být populární?

Dokonči tuto větu:

Být populární je ․․․․․.

  1. A. vždycky dobré

  2. B. někdy dobré

  3. C. vždycky špatné

SPRÁVNÁ odpověď je za B. Proč? Když je někdo populární, znamená to, že ho lidé mají rádi, a na tom často nemusí být nic špatného. V Bibli bylo předpovězeno, že křesťané budou „světlo národů“ a že k nim budou lidé přitahováni. (Izajáš 42:6; Skutky 13:47) V tomto smyslu by se tedy dalo říct, že křesťané jsou populární.

Víš, že . . .

i Ježíš byl populární? Už jako kluk si získal přízeň „u Boha a lidí“. (Lukáš 2:52) Bible také říká, že když byl Ježíš dospělý, „následovaly [ho] velké zástupy z Galileje a Dekapole a Jeruzaléma a Judeje a z druhé strany Jordánu“. (Matouš 4:25)

Proč na tom nebylo nic špatného?

Protože Ježíš o slávu a popularitu neusiloval ani se za každou cenu nesnažil, aby ho ostatní brali. Dělal prostě to, co bylo správné, a díky tomu si člověk někdy získá u druhých oblibu. (Jan 8:29, 30) Zároveň si Ježíš uvědomoval, že veškerá popularita, kterou u názorově nestálé veřejnosti má, je jen dočasná. Věděl, že za nějakou dobu ho budou lidé chtít usmrtit. (Lukáš 9:22)

Shrnutí:

Popularita je jako bohatství. Mít ho nemusí být samo o sobě špatné. Špatné může být to, co pro jeho získání nebo udržení lidé dělají.

Varování:

Mnozí mladí pro svou popularitu udělají cokoli. Někteří prostě jdou slepě s davem a chovají se tak, jak to po nich druzí chtějí. Jiní jednají drsně a snaží se získat si obdiv druhých silou. A nevadí jim, že je ostatní berou jen ze strachu. *

Na následujících stránkách se na tyto dvě cesty, které vedou do slepé uličky, podíváme trochu blíž. Ukážeme si také lepší cestu, kterou se můžeš vydat.

 

^ 12. odst. Bible mluví o násilnících zvaných „Nefilim“ a říká o nich, že to byli „muži slavné pověsti“. Smyslem jejich života bylo se proslavit. (1. Mojžíšova 6:4; Bible21)