2. Korinťanům 11:1–33

  • Pavel a nejskvělejší apoštolové (1–15)

  • Těžkosti, které Pavel zažívá jako apoštol (16–33)

11  Přál bych si, abyste ode mě snesli trochu nerozumnosti. I když vy mě i tak snášíte!  Vždyť na vás žárlím, jako na vás žárlí Bůh,* protože jsem vás osobně zaslíbil do manželství jednomu manželovi, Kristu, abych mu vás představil jako čistou* pannu.+  Ale bojím se, aby se vám nestalo to, co Evě, kterou had svedl svou vychytralostí+ – aby se vaše mysl nějak nezkazila a nevzdálila od upřímnosti a čistoty,* které patří Kristu.+  Když totiž někdo přijde a káže jiného Ježíše, než kterého jsme kázali my, nebo když přináší jiného ducha, než kterého jste přijali, nebo jinou dobrou zprávu, než kterou jste přijali,+ klidně ho snášíte.  Myslím si, že v ničem nejsem horší než vaši nejskvělejší apoštolové.+  Jsem sice neobratný v řeči,+ ale poznání mi určitě nechybí. Všemi způsoby a ve všem jsme vám to jasně ukázali.  Nebo jsem snad zhřešil tím, že jsem vám s radostí oznamoval Boží dobrou zprávu zdarma+ a tak se pokořil, abyste vy byli vyvýšeni?  Jiné sbory jsem obral,* když jsem od nich přijal hmotnou pomoc,* abych mohl sloužit vám.+  Když jsem byl u vás a ocitl jsem se v nouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž, protože bratři, kteří přišli z Makedonie, mi poskytli všechno, co jsem potřeboval.+ Dával jsem si pozor, abych vám v ničem nebyl na obtíž, a budu to tak dělat dál.+ 10  Jakože je ve mně Kristova pravda, v krajích Achaie s tímto chlubením nepřestanu.+ 11  Proč? Protože vás nemiluji? Bůh ví, že ano. 12  Ale co teď dělám, budu dělat dál.+ Tak nedám záminku těm, kdo ji chtějí mít, aby v tom,* v čem se chlubí, byli považováni za rovné nám. 13  Takoví lidé jsou totiž falešní apoštolové, podvodníci,* kteří se převlékají za Kristovy apoštoly.+ 14  A není se co divit, protože sám Satan se převléká za anděla světla.+ 15  Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci převlékají za služebníky dobra.* Nakonec jim ale bude odplaceno podle jejich skutků.+ 16  Znovu říkám: Ať si o mně nikdo nemyslí, že jsem nerozumný. Ale i kdybyste si to mysleli, přijměte mě i jako nerozumného, abych se i já mohl trochu pochlubit. 17  Co teď říkám, neříkám podle Pánova příkladu, ale jako nerozumní lidé, kteří se sebejistě chlubí. 18  Když se mnozí chlubí tím, co je důležité z lidského pohledu,* budu se chlubit i já. 19  Protože jste tak „rozumní“, rádi snášíte nerozumné. 20  Vždyť snášíte každého, kdo vás zotročuje, kdo pohlcuje váš majetek, kdo vás obírá, kdo se nad vámi povyšuje a kdo vás bije do tváře. 21  Říkám to k naší hanbě, protože se může zdát, že jsme slabí. Ale když jiní jednají směle – mluvím nerozumně – i já můžu jednat směle. 22  Oni jsou Hebrejci? Já také.+ Jsou Izraelité? Já také. Jsou potomky* Abrahama? Já také.+ 23  Jsou Kristovými služebníky? Odpovídám jako šílenec: Já tím víc. Udělal jsem víc práce,+ byl jsem víckrát ve vězení,+ nesčetněkrát mě bili a mnohokrát jsem byl blízko smrti.+ 24  Od Židů jsem pětkrát dostal 40 ran bez jedné,+ 25  třikrát jsem byl zbit pruty,+ jednou mě kamenovali,+ třikrát jsem zažil ztroskotání lodi,+ noc a den jsem strávil na otevřeném moři, 26  často jsem byl na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován vlastním lidem,+ ohrožován jinými národy,+ v ohrožení ve městě,+ v ohrožení v pustině, v ohrožení na moři, v ohrožení mezi falešnými bratry, 27  v usilovné práci a dřině, často v bezesných nocích,+ o hladu a žízni,+ mnohokrát bez jídla,+ v chladu a nahotě.* 28  Kromě těchto vnějších věcí na mě den co den doléhá starost* o všechny sbory.+ 29  Když je někdo slabý, nejsem snad slabý s ním? Když je někdo přiváděn k pádu, nevyvolává to ve mně hněv? 30  Když už se musím chlubit, budu se chlubit tím, co ukazuje, že jsem slabý. 31  Bůh a Otec Pána Ježíše, ten, kdo má být chválen navždy, ví, že nelžu. 32  V Damašku místodržitel krále Areta střežil město, aby se mě zmocnil, 33  ale byl jsem spuštěn v koši* oknem v hradbách,+ a tak jsem mu unikl.

Poznámky

Nebo „cudnou“.
Dosl. „Boží horlivostí“.
Nebo „cudnosti“.
Nebo „podporu“.
Nebo „ochudil“.
Nebo „v úřadě“.
Nebo „pracovníci, kteří klamou“.
Nebo „spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „podle těla“.
Dosl. „semenem“.
Nebo „nedostatečně oblečený“.
Nebo „se řítí úzkost“.
Nebo „proutěném koši“.