Přejít k článku

Přejít na obsah

 Mladí lidé se ptají

Co můžu očekávat od manželství? — 1. část

Co můžu očekávat od manželství? — 1. část

„Když jsme spolu, vznáším se v oblacích! Nemůžu se dočkat, až se vezmeme.“

„Nemáme skoro nic společného. Spíš než manželé jsme spolubydlící. Připadám si hrozně sama.“

JAK asi tušíš, první výrok je od svobodné dívky, zatímco druhý od někoho v manželství. Možná tě ale nenapadlo, že obojí řekla stejná osoba.

Kde se stala chyba? Pokud se těšíš, že se jednou oženíš nebo vdáš, jak můžeš předejít tomu, aby se romantický sen nezměnil v manželství plné problémů?

Realita: Štěstí v manželství do velké míry závisí na tom, jaké máš o manželství představy.

Tento a také příští článek z rubriky „Mladí lidé se ptají“ ti pomůžou mít realistická očekávání.

 Co tedy můžeš od manželství čekat? Stručně řečeno:

  1. Očekávej dobré věci
  2. Očekávej problémy
  3. Očekávej neočekávané

Podívejme se na tyto tři body podrobněji.

OČEKÁVEJ DOBRÉ VĚCI

Bible mluví o manželství pozitivně. (Přísloví 18:22) Co dobrého můžeš čekat?

Společnost. V Bibli se píše, že nějakou dobu po stvoření Adama Bůh řekl: „Pro člověka není dobré, aby byl stále sám.“ Potom Adamovi vytvořil Evu. (1. Mojžíšova 2:18) Oba měli jedinečné rysy osobnosti, takže byli odlišní, ale doplňovali se. Manžel a manželka jsou tedy jeden pro druhého vynikající společností. (Přísloví 5:18)

Spolupráce. Bible říká: „Dva jsou lepší než jeden, protože spolu udělají víc práce.“ (Kazatel 4:9, Good News Translation) To určitě platí i o manželství. „Jde jenom o to, pracovat jako tým a být pokorní a ochotní někdy ustoupit,“ říká Brenda, která se vdala nedávno. *

Intimní život. V Bibli je napsáno: „Manžel by měl uspokojovat sexuální potřeby své manželky a manželka by měla dělat totéž pro svého manžela.“ (1. Korinťanům 7:3, Common English Bible) V manželství ti sex může přinášet radost a nemusíš pociťovat strach nebo lítost, které jsou často smutnými následky předmanželského sexu. (Přísloví 7:22, 23; 1. Korinťanům 7:8, 9)

Podtrženo sečteno: Manželství je dar od Boha. (Jakub 1:17) Pokud se budeš řídit Božími zásadami, můžeš očekávat, že tvoje manželství bude šťastné.

K zamyšlení: Je tvůj pohled na manželství negativně ovlivněný špatnými příklady, které máš kolem sebe, třeba v rodině? Pokud ano, můžeš ve svém okolí najít dobré vzory, které stojí za to napodobovat?

OČEKÁVEJ PROBLÉMY

Bible mluví o manželství realisticky. (1. Korinťanům 7:28) Jaké problémy můžeš čekat?

 Neshody. Žádní dva lidé nejsou stejní. Jedno však mají společné — jsou nedokonalí. (Římanům 3:23) I když manželé mají harmonický vztah, občas mezi nimi vzniknou neshody. Někdy si možná řeknou něco zraňujícího a později toho litují. „Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti,“ říká Bible. (Jakub 3:2, Bible21) Bylo by naivní si myslet, že je možné se sporům úplně vyhnout. Úspěšné manželské páry se ale učí o nich mluvit a řešit je.

Zklamání. „Jsme bombardovaní filmy a televizními pořady, ve kterých si dívka najde ‚dokonalého‘ partnera a pak jsou spolu celý život šťastní,“ říká Karen. Když manželství tuto ideální představu nenaplní, jsou oba partneři rozčarovaní. Po svatbě novomanželé samozřejmě zjistí, že ten druhý má další chyby a zvláštní zvyky nebo projevy. Měli by mít ale na mysli, že pravá láska „ve všem vytrvává“ a dokáže se vyrovnat dokonce se zklamáním. (1. Korinťanům 13:4, 7)

Úzkost. Bible říká, že ten, kdo je v manželství, „je úzkostlivý o věci světa“. (1. Korinťanům 7:33, 34) Taková úzkost je normální a často je namístě. Například může být náročné vyjít s penězi. Možná musí oba pracovat, jen aby si vydělali na jídlo, oblečení a bydlení. Můžete však uspět, když budete spolupracovat jako tým. (1. Timoteovi 5:8)

Podtrženo sečteno: Pokud známost je jako pouštění draka, pak manželství je jako řízení letadla. Budete potřebovat mnohem víc schopností a vyvinout větší úsilí, abyste ustáli „bouře“ ve vašem vztahu. Určitě to ale zvládnout můžete.

K zamyšlení: Jak v současné době řešíš neshody, které máš se svými rodiči nebo sourozenci? Když tě něco nebo někdo zklame, dokážeš se na věc podívat z nadhledu? Jak zvládáš úzkostlivé starosti?

V DALŠÍM ČLÁNKU „MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ“. . . Jak ti biblické zásady pomůžou očekávat neočekávané?

^ 17. odst. Některá jména v tomto článku byla změněna.