1. Korinťanům 9:1–27

  • Pavel jako apoštol dává dobrý příklad (1–27)

    • „Nenasadíš býkovi náhubek“ (9)

    • Běda mi, kdybych nekázal! (16)

    • Stát se pro všechny lidi vším (19–23)

    • Sebeovládání v závodě o život (24–27)

9  Nejsem snad svobodný? Nejsem apoštol? Neviděl jsem Ježíše, našeho Pána?+ Nejste mým dílem v Pánu?  I když nejsem apoštolem pro jiné, pro vás rozhodně jsem! Jste totiž pečetí, která potvrzuje můj apoštolát v Pánu.  Toto je moje obhajoba před těmi, kdo mě soudí:  Nemáme snad právo na jídlo a pití?  Nemáme snad právo být doprovázeni věřící manželkou,*+ stejně jako ostatní apoštolové a také Pánovi bratři+ a Kéfas?*+  Nebo jenom Barnabáš+ a já musíme pracovat, abychom se uživili?  Který voják kdy sloužil na vlastní náklady? Kdo sází vinici a nejí její ovoce?+ A kdo pase stádo a nepije jeho mléko?  Je to, co říkám, jen lidský pohled? Neříká to snad i Zákon?  V Mojžíšově zákoně se píše: „Nenasadíš býkovi náhubek, když mlátí obilí.“+ Jsou to býci, o které se Bůh stará? 10  Nebo to říká kvůli nám? Bylo to napsáno kvůli nám, protože ten, kdo orá, i ten, kdo mlátí, by to měli dělat s nadějí, že něco dostanou. 11  Zaseli jsme u vás duchovní věci. Je to snad příliš sklidit od vás hmotnou podporu?+ 12  Pokud mají vůči vám toto právo jiní, nemáme ho tím spíš my? Přesto to právo nevyužíváme,+ ale všechno snášíme, abychom dobré zprávě o Kristu nekladli žádnou překážku.+ 13  Nevíte, že ti, kdo vykonávají svatou službu, jedí věci z chrámu a ti, kdo slouží u oltáře, z něj dostávají podíl?+ 14  Stejně tak i Pán přikázal, aby ti, kdo oznamují dobrou zprávu, z dobré zprávy žili.+ 15  Nic z toho jsem ale nevyužil.+ Nepíšu to, abyste to teď pro mě dělali, protože bych radši zemřel, než se nechal připravit o tento důvod k chlubení.+ 16  Když oznamuji dobrou zprávu, nemám důvod se chlubit – je to moje povinnost. Běda mi, kdybych dobrou zprávu neoznamoval!+ 17  Pokud to dělám ochotně, mám odměnu. Pokud to dělám proti své vůli, i tak je mi svěřeno správcovství.+ 18  Co je tedy má odměna? Že můžu oznamovat dobrou zprávu bezplatně a nezneužívám své právo spojené s kázáním dobré zprávy. 19  I když jsem svobodný od všech, udělal jsem ze sebe otroka všech, abych získal co nejvíc lidí. 20  Pro Židy jsem se stal Židem, abych získal Židy.+ Pro ty pod Zákonem jsem jako pod Zákonem (i když nejsem pod Zákonem), abych získal ty pod Zákonem.+ 21  Pro ty bez Zákona jsem jako bez Zákona (i když nejsem bez zákona vůči Bohu, protože jsem pod zákonem vůči Kristu+), abych získal ty bez Zákona. 22  Pro slabé jsem se stal slabým, abych získal slabé.+ Pro lidi všeho druhu jsem se stal vším, abych všemi možnými způsoby některé zachránil. 23  Ale všechno dělám kvůli dobré zprávě, abych se o ni mohl podělit s jinými.+ 24  Copak nevíte, že v závodě běží všichni běžci, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali.+ 25  Každý, kdo závodí,* se ovládá ve všem. Oni to dělají proto, aby získali pomíjivou korunu,+ ale my korunu, která nepomíjí.+ 26  Neběžím tedy bezcílně.+ Mířím svými ranami tak, abych nebil do vzduchu. 27  Tluču* do svého těla+ a vedu ho jako otroka, abych potom, co jsem kázal jiným, sám nepřišel o schválení.*

Poznámky

Nebo „sestrou jako manželkou“.
Také zvaný Petr.
Nebo „každý atlet“.
Nebo „trestám, udržuji v kázni“.
Nebo „nebyl diskvalifikován“.