Filipanům 3:1–21

  • Pavel nespoléhá na tělo (1–11)

    • Kvůli Kristu všechno považuje za ztrátu (7–9)

  • Natahuje se po věcech před sebou (12–21)

    • Občanství v nebi (20)

3  A tak se, moji bratři, radujte v Pánu.+ Není pro mě těžké psát vám znovu ty samé věci a je to pro vaši ochranu.  Dávejte si pozor na psy, dávejte si pozor na ty, kdo škodí, dávejte si pozor na ty, kdo mrzačí tělo.+  Skutečnou obřízku+ totiž máme my, my, kteří sloužíme* Božím duchem a chlubíme se Kristem Ježíšem+ a kteří nespoléháme na to, co souvisí s tělem,  i když já mám důvody spoléhat na tělo víc než jiní. Pokud si někdo myslí, že má důvody spoléhat na tělo, já tím víc:  obřezán osmý den,+ původem z izraelského národa, z kmene Benjamín, Hebrejec narozený z Hebrejců,+ pokud jde o Zákon, farizeus,+  pokud jde o horlivost, pronásledovatel sboru,+ pokud jde o dodržování Zákona,* ten, kdo se prokázal jako bezúhonný.  Ale věci, které pro mě byly ziskem, považuji kvůli Kristu za ztrátu.*+  Nejen to, všechno považuji za ztrátu kvůli nesrovnatelné hodnotě poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem snesl ztrátu všeho a považuji to za spoustu smetí,* abych získal Krista  a byl nalezen v jednotě s ním, a to ne díky bezúhonnosti,* kterou bych získal dodržováním Zákona, ale díky bezúhonnosti,* kterou přináší víra+ v Krista,+ bezúhonnosti,* kterou dává Bůh na základě víry.+ 10  Mým cílem je znát jeho i moc jeho vzkříšení+ a podílet se na jeho utrpeních+ a poddat se smrti podobné jeho,+ 11  abych pokud možno dosáhl dřívějšího vzkříšení z mrtvých.+ 12  Neříkám, že jsem to už přijal nebo že už jsem dokonalý, ale usilovně se snažím+ uchopit to, pro co mě Kristus Ježíš vybral.*+ 13  Bratři, já si o sobě nemyslím, že jsem to už uchopil. Ale jedno je jisté: Zapomínám na věci za sebou+ a natahuji se po věcech před sebou,+ 14  běžím k cíli pro cenu+ povolání vzhůru,+ kterou dává Bůh prostřednictvím Krista Ježíše. 15  Proto ať ti z nás, kdo jsou duchovně zralí,+ uvažují tímto způsobem, a pokud v nějakém ohledu uvažujete jinak, Bůh vám správný postoj zjeví. 16  Nicméně, ať už jsme udělali jakýkoli pokrok, pokračujme řádně dál stejným směrem. 17  Bratři, jednotně mě napodobujte+ a všímejte si těch, kdo žijí v souladu s příkladem, který vám dáváme. 18  Jsou totiž mnozí – často jsem se o nich zmiňoval, ale teď se o nich zmiňuji s pláčem – kteří žijí jako nepřátelé Kristova mučednického kůlu.* 19  Jejich konec je zničení, jejich bohem je břicho, chlubí se tím, za co by se měli stydět, a myslí jen na pozemské věci.+ 20  My ale máme občanství+ v nebi+ a odtud dychtivě očekáváme zachránce, Pána Ježíše Krista.+ 21  Svou velkou mocí, která mu umožňuje všechno si podřídit,+ přetvoří naše ubohé tělo, aby se podobalo* jeho slavnému tělu.+

Poznámky

Nebo „prokazujeme posvátnou službu“.
Nebo „o spravedlnost založenou na Zákoně“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo možná „jsem kvůli Kristu ochotně opustil“.
Nebo „odpadků“.
Nebo „spravedlnosti“.
Nebo „spravedlnosti“.
Nebo „spravedlnosti“.
Dosl. „uchopil“.
Dosl. „přizpůsobilo“.