Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 19

Sen Sekre Bondye i ranpli avek Lasazes

Sen Sekre Bondye i ranpli avek Lasazes

1, 2. Ki “sen sekre” ki devret enteres nou, e akoz?

SEKRE! Vi ki sekre i fer dimoun kirye, i enteresan e misterye, souvannfwa imen i ganny difikilte pour gard zot konfidansyel. Me Labib i dir: “Laglwar Bondye se pour gard en keksoz sekre.” (Proverb 25:2) Wi, konman Kreater ek Sef Siprenm, Zeova i gard serten keksoz sekre avek bann imen ziska ki son ler apropriye i arive pour revel zot.

2 Me i annan en sekre vreman enteresan ki Zeova in revele dan son Parol. I apel “sen sekre son lavolonte.” (Efezyen 1:9, NW) Si ou aprann konsernan sa sekre i kapab fer plis ki zis satisfer ou kiryozite. Konnesans lo sa sekre i kapab sov ou lavi e i kapab donn ou en apersi sa tre gran lasazes Zeova.

Revel ptit-a-pti

3, 4. Ki mannyer sa profesi dan Zenez 3:15 i donn lespwar, e ki mister oubyen “sen sekre” ki i enkli?

3 Kan Adan ek Ev ti fer pese, petet i ti paret ki plan Bondye pour fer later vin en paradi avek bann imen parfe lo la ti ganny kase. Me deswit Bondye ti tret sa problenm. I ti dir: “Mon pou met en laenn ant ou ek sa fanm, ant ou desandans ek son desandans. I pou kraz ou latet e ou pou kraz son talon.”Zenez 3:15.

4 Sa bann parol ti difisil pour konpran. Par egzanp lekel sa fanm? Lekel sa serpan? Lekel sa “desandans” ki pou kraz latet sa serpan? Adan ek Ev ti zis kapab devinen. Me parol Bondye ti donn lespwar nenport desandan fidel Adan ek Ev. Ladrwatir ti pou ganny laviktwar. Plan Zeova ti pou  ganny akonpli. Me ki mannyer? Sa ti en sekre! Labib i apel li, “Lasazes Bondye dan en sen sekre, ki’n kasyet.”1 Korentyen 2:7NW.

5. Eksplike akoz Zeova i revel son sekre pti gin par pti gin.

5 Konman sa enn “ki revel bann sekre,” Zeova ti pou finalman revel bann detay enteresan konsernan lakonplisman sa sekre. (Danyel 2:28) Me i ti pou fer li gradyelman, pti gin par pti gin. Pour donn en legzanp, nou kapab mazin lafason ki en bon papa i reponn son garson kan i demann li, “Dadi kote mon sorti?” En papa ki saz pou dir son garson dekwa lenformasyon ki i kapab konpran pour son laz. Anmezir ki sa garson i grandi, sa papa i dir li en pe plis ankor. Dan menm fason, Zeova i konnen kan ki son pep i pare pour resevwar lenformasyon lo son lavolonte ek son plan.Proverb 4:18; Danyel 12:4.

6. (a) Pour ki rezon en lalyans oubyen en kontra i ganny fer? (b) Akoz i remarkab ki Zeova i pare pour fer lalyans avek bann imen?

6 Ki mannyer Zeova ti revel sa bann lenformasyon? I ti servi plizyer lalyans oubyen kontra pour revel bokou keksoz. I tre probab ki ou’n deza siny en kontra, petet pour aste en lakaz, ouswa pour pran en lón oubyen pret larzan. Sa bann kontra i fourni en garanti legal konmkwa ki sa bann lagreman ki ou’n tonm dakor lo la pou ganny fer. Be akfer Zeova i bezwen fer bann lalyans oubyen kontra avek imen? Sirman son parol i sifi pour garanti nou ki i pou akonpli son promes. Wi sa i vre. Me kantmenm sa, plizyer fwa Bondye ti fer bann kontra pour siport sa ki i’n dir. Sa bann lagreman solid i donn nou imen enparfe en baz pli solid pour annan konfyans dan bann promes Zeova.Ebre 6:16-18.

 Lalyans avek Abraam

7, 8. (a) Ki lalyans Zeova ti fer avek Abraam, e ki sa ti revele lo sa sen sekre? (b) Ki mannyer ptit-a-pti Zeova ti vin pli presi lo sa laliny ki sa Desandans ti pou sorti?

7 Plis ki de mil an apre ki Adan ek Ev ti ganny pouse dan Paradi, Zeova ti dir avek son serviter fidel, Abraam: “Mon pou vreman fer ou desandans vin bokou parey zetwal dan lesyel . . . atraver ou desandans tou nasyon lo later pou sirman ganny beni, parski ou’n ekout mwan.” (Zenez 22:17, 18) Sa ti plis ki en promes. Zeova ti dir sa parol dan zar parey en lalyans e i ti apiy sa ki i ti dir par fer en serman. (Zenez 17:1, 2; Ebre 6:13-15) Pa sa i remarkab! Souvren Senyer i fer en kontra pour beni imen!

“Mon pou . . . fer ou desandans vin bokou parey zetwal dan lesyel”

8 Sa lalyans avek Abraam ti revele ki sa Desandans promiz ti pou en imen, parski i ti pou sorti dan laliny desandans Abraam. Me ti pou lekel li? Plitar Zeova ti revele ki Izaak, enn parmi bann garson Abraam, ti pou vin zanset sa Desandans promiz. Parmi sa de garson Izaak, Zakob ti ganny swazir. (Zenez 21:12; 28:13, 14) Plitar, Zakob ti dir sa parol profetik avek enn parmi son douz garson: “Baton lerwa pa pou ekarte avek Zida, ni baton komandan ant son lipye, ziska ki Silo [“sa Enn ki annan drwa”] i vini; e tou bann pep pou obeir li.” (Zenez 49:10) Aprezan, i ti evidan ki sa Desandans ti pou vin en lerwa e i ti pou sorti dan desandans Zida.

Lalyans avek Izrael

9, 10. (a) Ki lalyans Zeova ti fer avek nasyon Izrael, e ki proteksyon sa lalyans ti fourni? (b) Ki mannyer Lalwa ti fer imen konsyan ki zot bezwen en ranson?

9 An 1513 A.N.L., Zeova ti fer en laranzman ki ti prepar semen pour revel plis lo sa sen sekre. I ti fer en lalyans avek desandans Abraam, nasyon Izrael. Kantmenm Lalwa Moiz i nepli aplikab dan nou letan, i ti annan en  rol tre enportan pour zwe dan plan Zeova pour anmenn sa Desandans promiz. Konman sa? Konsider trwa fason. Premyerman, Lalwa ti parey en miray proteksyon pour Izrael. (Efezyen 2:14) Son bann lalwa drwat ti azir parey en baraz ant bann Zwif ek lezot nasyon. Dan sa fason Lalwa ti ede protez laliny desandans sa enn ki Zeova ti promet pour vini. Gras a sa proteksyon, sa nasyon ti ankor egziste kan letan fikse Bondye ti’n arive pour Mesi ne dan tribi Zida.

10 Dezyenmman, Lalwa ti fer imen byen konsyan ki zot bezwen en ranson. Vi ki Lalwa ti parfe, alor i ti montre ki imen enparfe napa abilite pour reste atase konpletman avek sa Lalwa. Alor, Lalwa ti fer zot konnen ki zot bann peser “ziska ki sa desandan Abraam i arive, avek ki promes ti fer.” (Galat 3:19) Pour en serten letan, par mwayen bann sakrifis zannimo, Lalwa ti fer li posib pour pese ganny pardonnen. Me vi ki Pol ti ekrir ki “i enposib pour disan toro ek bouk fer disparet pese,” alor sa bann sakrifis ti pe selman anons sa sakrifis ranson Kris. (Ebre 10:1-4) Pour bann Zwif fidel, sa lalyans ti en “gardyen ziska ler Kris ti arive.”Galat 3:24.

11. Ki lespwar merveye lalyans Lalwa ti ofer Izrael, me akoz sa nasyon ti perdi sa lespwar?

11 Trwazyenmman, sa lalyans ti donn nasyon Izrael en lespwar merveye. Zeova ti dir zot ki si zot reste fidel avek sa lalyans, zot ti pou vin “en rwayonm pret ek en nasyon sen.” (Egzod 19:5, 6) Finalman, bann premye manm dan sa rwayonm pret ti bann Zwif. Me nasyon Izrael an zeneral ti rebel kont lalyans Lalwa, rezet sa Desandans promiz, e finalman perdi sa lespwar. Alors, lekel ki pou konplet sa rwayonm pret? Deplis, ki relasyon sa nasyon ki’n ganny beni pou annan avek sa Desandans promiz? Sa bann laspe dan sa sen sekre ti pou ganny revele dan letan ki Bondye in fikse.

 Lalyans pour en Rwayonm avek David

12. Ki lalyans Zeova ti fer avek David, e ki sa ti revele lo sa sen sekre?

12 Dan onzyenm syek avan nou lepok, Zeova ti revel plis lo sa sen sekre kan i ti fer en lot lalyans. I ti promet Lerwa David ki ti fidel: “Mon pou sirman etablir ou desandans apre ou, . . . e mon pou solidman etablir son rwayonm. . . . Sirman mon pou solidman etabli tronn son rwayonm pour en letan endefini.” (2 Samyel 7:12, 13; Psonm 89:3) Aprezan, laliny sa Desandans ti vin pli presi kan Zeova ti promet ki i pou sorti dan fanmiy David. Me eski en senp zonm i kapab dirize pour “en letan endefini”? (Psonm 89:20, 29, 34-36) Deplis, eski en tel lerwa i kapab sov limanite dan pese ek lanmor?

13, 14. (a) Dapre Psonm 110, ki promes Zeova ti fer avek sa Lerwa ki i’n swazir? (b) Ki lezot lenformasyon Zeova ti revele atraver son bann profet konsernan sa Desandans promiz?

13 Anba lenspirasyon, David ti ekrir: “Zeova ti dir avek mon Senyer, ‘asiz lo mon kote drwat ziska ki mon fer ou bann lennmi vin en marspye pour ou lipye.’ Zeova in fer en serman (e i pa pou regrete): ‘Ou en pret pour en letan endefini menm fason avek Melkisedek!’” (Psonm 110:1, 4) Parol David i aplik direkteman avek sa Desandans promiz oubyen Mesi. (Akt 2:35, 36) Sa Lerwa pa ti pou diriz an Zerizalenm, me dan lesyel lo “kote drwat” Zeova. Sa ti pou fer li annan lotorite pa zis lo Izrael me lo later antye. (Psonm 2:6-8) I annan en lot keksoz ki ti ganny revele dan sa bann verse. Remarke ki Zeova ti fer en serman ki sa Mesi ti pou vin “en pret . . . menm fason avek Melkisedek.” Parey Melkisedek ki ti servi konman lerwa ek pret dan letan Abraam, sa Desandans promiz pou ganny apwente direkteman par Bondye pour servi konman Lerwa ek Pret!Zenez 14:17-20.

14 Pandan plizyer lannen, Zeova ti servi son bann profet pour revel plis lenformasyon lo son sen sekre. Par egzanp,  Izai ti revele ki sa Desandans ti pou mor konman en sakrifis. (Izai 53:3-12) Mika ti predir kote Mesi ti pou ne. (Mika 5:2) Danyel ti profetiz letan egzakt ki sa Desandans ti pou aparet e kan i ti pou mor.Danyel 9:24-27.

Sa Sen Sekre i ganny revele!

15, 16. (a) Ki mannyer Garson Zeova ti kapab “ne konman en imen”? (b) Ki Zezi ti erite avek son paran imen, e kan ki i ti aparet konman sa Desandans promiz?

15 Personn pa ti konnen ki mannyer sa bann profesi ti pou ganny akonpli, ziska ler sa Desandans ti aparet. Galat 4:4 i dir: “Kan letan fikse ti’n arive, Bondye ti anvoy son prop Garson, ne konman en imen.” Dan lannen 2 A.N.L., en lanz ti dir en vyerz Zwif, apele Mari: “Ou pou ansent, ou pou ganny en garson, e ou ava apel li Zezi. I pou gran e i pou apel Garson Bondye Tre-o. Bondye pou donn li tronn son papa, David. . . . Lespri sen i a desann lo ou, Bondye i a kouver ou avek son pisans; e pour sa rezon, sa zanfan ki pou ne pou sen, i pou apel Garson Bondye.”Lik 1:31, 32, 35.

16 Plitar, Zeova ti transfer lavi son Garson sorti dan lesyel dan vant Mari, pour ki i “ne konman en imen.” Mari ti en madanm enparfe. Kantmenm sa, Zezi pa ti erit lenperfeksyon avek li, parski i ti “Garson Bondye.” Anmenmtan, vi ki paran imen Zezi ti sorti dan desandans David, sa ti fer Zezi ne konman en Zwif e i ti osi fer li annan sa drwa legal konman en zeritye David. (Akt 13:22, 23) Kan Zezi ti batize lannen 29 N.L., Zeova ti swazir li par donn li lespri sen e ti dir: “Sa mon Garson byenneme.” (Matye 3:16, 17) Alafendefen, sa Desandans ti’n aparet! (Galat 3:16) Ler ti’n arive pour revel plis lo sa sen sekre.2 Timote 1:10.

17. Ki mannyer leklersisman lo Zenez 3:15 ti ganny revele?

17 Pandan son minister, Zezi ti idantifye Satan konman sa serpan ki’n ganny mansyonnen dan Zenez 3:15, e desandans sa serpan konman bann ki swiv Satan. (Matye 23:33;  Zan 8:44) En pe letan plitar, Zezi ti revele ki mannyer tou sa bann keksoz pou ganny detrir pour touzour. (Revelasyon 20:1-3, 10, 15) Sa fanm ti ganny idantifye konman “Zerizalenm dan lesyel.” Sa i lorganizasyon Zeova dan lesyel ki konpoze avek bann lanz e ki ganny konpare avek en madanm. *Galat 4:26; Revelasyon 12:1-6.

Nouvo Lalyans

18. Ki bi sa “nouvo lalyans”?

18 Petet keksoz pli remarkab ti ganny revele sa zour swar avan lanmor Zezi, ler i ti dir son bann disip fidel konsernan sa “nouvo lalyans.” (Lik 22:20) Parey sa lalyans ek Lalwa Moiz, sa nouvo lalyans ti annan pour bi prodwir “en rwayonm pret.” (Egzod 19:6; 1 Pyer 2:9) Me sa lalyans pa ti pou etablir en nasyon imen, me enn spirityel, apele Izrael Bondye. Sa nasyon i konpoze zis avek bann frer swazir Zezi. (Galat 6:16) Bann ki form par dan sa nouvo lalyans pou partisip ansanm avek Zezi pour beni limanite!

19. (a) Akoz sa nouvo lalyans i reisi prodwir “en rwayonm pret”? (b) Akoz bann Kretyen swazir i ganny apele “en kreasyon nouvo,” e ki kantite ki pou al dan lesyel ansanm avek Kris?

19 Akoz sa nouvo lalyans i reisi prodwir “en rwayonm pret” pour beni limanite? Parski olye kondann bann disip Kris konman peser, sa lalyans i fer posib pour zot pese ganny pardonnen atraver son sakrifis. (Zeremi 31:31-34) Omoman ki zot ganny laprouvasyon Zeova, i adopte zot dan son fanmiy spirityel, e i swazir zot par son lespri sen. (Romen 8:15-17; 2 Korentyen 1:21) Alor zot eksperyans “en nouvo lavi avek en lesperans vivan . . . ki i’n rezerve pour zot dan lesyel.” (1 Pyer 1:3, 4) Vi ki al viv dan lesyel  i en keksoz ki konpletman nouvo pour imen, alor bann Kretyen ki’n ganny swazir par lespri sen i ganny apele “en kreasyon nouvo.” (2 Korentyen 5:17) Labib i revele ki i annan 144,000 imen ki pou al dan lesyel pour diriz limanite lo later.Revelasyon 5:9, 10; 14:1-4.

20. (a) Lannen 36 N.L., kwa ki ti ganny revele konsernan sa sen sekre? (b) Lekel ki pou rezwir sa bann benediksyon ki’n ganny promet avek Abraam?

20 Sa bann Kretyen swazir i vin “desandan Abraam” ansanm avek Zezi. * (Galat 3:29) Bann ki ti ganny swazir premye ti bann Zwif. Me lannen 36 N.L., en lot laspe sa sen sekre ti ganny revele. Bann ki pa ti Zwif oubyen dimoun dan lezot nasyon ti pou osi ganny sa lespwar pour al dan lesyel. (Romen 9:6-8; 11:25, 26; Efezyen 3:5, 6) Eski zis bann Kretyen swazir ki pou rezwir sa benediksyon ki’n ganny promet avek Abraam? Non, parski sakrifis Zezi i benefisye lemonn antye. (1 Zan 2:2) Avek letan, Zeova ti revele ki “en gran lafoul” ki pa kapab ganny konte, pou sirviv kan Bondye i detrir sa sistenm Satan. (Revelasyon 7:9, 14) En kantite dimoun pou ganny resisite avek sa posibilite pou viv pour touzour dan Paradi!Lik 23:43; Zan 5:28, 29; Revelasyon 20:11-15; 21:3, 4.

Lasazes Bondye ek sen Sekre

21, 22. Dan ki fason sa sen sekre i demontre lasazes Zeova?

21 Sa sen sekre i demontre dan en fason enpresyonan “lasazes Bondye dan son diferan form.” (Efezyen 3:8-10) Pa Zeova in demontre en gran lasazes dan lafason ki i’n fer sa sekre, e apre revel li ptit-a-pti! Avek lasazes, i ti pran an konsiderasyon limit ki imen i annan, e permet zot demontre sa ki vreman dan zot leker.Psonm 103:14.

 22 Zeova ti osi demontre son lasazes ki pa kapab ganny konpare, ler i ti swazir Zezi konman Lerwa. Napa en lot kreasyon dan liniver ki pli diny konfyans ki Garson Zeova. Kan i ti lo later konman en zonm, Zezi ti pas atraver diferan difikilte. I konn tre byen problenm limanite. (Ebre 5:7-9) Me ki nou pou dir konsernan bann ki pou dirize ansanm avek Zezi? Pandan plizyer syek, bann zonm ek fanm sorti dan diferan ras, langaz ek lorizin in ganny swazir. Napa de kalite problenm ki zot pa’n fer fas avek e sirmonte. (Efezyen 4:22-24) Pa i pou en plezir pour viv anba dominasyon sa bann pret ek lerwa ki konpran nou problenm!

23. Ki privilez bann Kretyen i annan an rapor avek sen sekre Zeova?

23 Zapot Pol ti ekrir: “Sa [sen sekre, NW] ki’n reste kasyet depi plizyer syek ek zenerasyon . . . i’n ganny revele avek son bann sen.” (Kolosyen 1:26) Wi, bann sen ki Zeova in swazir, in arive konpran en kantite lo sa sen sekre, e zot in partaz sa konnesans avek plizyer milyon dimoun. Wi, nou annan en gran privilez! Zeova “i’n fer nou konn [sen sekre, NW] son lavolonte selon son plan.” (Efezyen 1:9) Annou partaz sa sekre merveye avek lezot e ed zot osi pour egzamin gran lasazes Zeova.

^ par. 17 Zezi ti osi revel sen sekre konsernan latasman avek Bondye. (1 Timote 3:16) Depi lontan i ti’n reste en sekre, en mister, si okenn imen i kapab reste konpletman fidel avek Zeova. Zezi ti fourni larepons sa kestyon. Dan nenport difikilte ki Satan ti met li ladan, Zezi ti reste fidel.Matye 4:1-11; 27:26-50.

^ par. 20 Zezi ti osi fer en lalyans pour en rwayonm avek sa menm group. (Lik 22:29, 30) Annefe, Zezi ti fer en kontra avek sa “pti troupo” pour zot dirize ansanm avek li dan lesyel e fer osi parti desandans Abraam.Lik 12:32.