Dapre Lik 22:1-71

 • Bann pret i fer konplo pour touy Zezi (1-6)

 • Preparasyon pour dernyen Lapak (7-13)

 • Repa Senyer (14-20)

 • “Sa enn ki pou trai mwan i la atab avek mwan” (21-23)

 • Bann disip pe argimante konsernan lekel ki pli gran (24-27)

 • Lalyans Zezi pour en rwayonm (28-30)

 • Zezi i predir ki Pyer pou dir ki i pa konn li (31-34)

 • Lenportans preparasyon. Sa de lepe (35-38)

 • Lapriyer Zezi lo Montanny Pye Zoliv (39-46)

 • Zezi i ganny arete (47-53)

 • Pyer i dir i pa konn Zezi (54-62)

 • Dimoun i monk Zezi (63-65)

 • Zezi i ganny zize devan Sannedren (66-71)

22  Aprezan Lafet Dipen san Lelven ki osi apel Lapak ti pros pour arive.  Bann sef pret ek profeser lalwa ti pe rod pli bon fason pour touy li parski zot ti per lafoul.  Apre sa, Satan ti antre dan Zida ki apel Iskaryot, enn parmi sa 12 zapot.  I ti al koz avek bann sef pret ek sef gard tanp lo ki mannyer pour trai Zezi.  Zot ti byen kontan alor zot ti dakor pour donn li larzan.  I ti dakor e konmans rod en loportinite pour trai li ler napa dimoun.  Premye zour Lafet Dipen san Lelven ti arive, zour ki sakrifis Lapak ti devret ganny ofer.  Alor, Zezi ti dir Pyer ek Zan: “Al prepar repa Lapak pour nou manze.”  Zot ti dir li: “Kote ou oule nou al prepare?” 10  I ti dir zot: “Ekoute! Ler zot ariv dan lavil, en zonm ki pe anmenn en resipyan delo pou zwenn zot. Swiv li ziska kot sa lakaz ki sa zonm i antre. 11  Dir avek met sa lakour, ‘Ansenyan i demann ou: “Kote lasanm envite i ete pour mwan kapab manz repa Lapak avek mon bann disip?”’ 12  Sa zonm pou montre zot en gran lasanm anler ki annan sa ki neseser. Met tou keksoz pare laba.” 13  Alor zot ti ale e trouv tou keksoz zis parey i ti’n dir zot e zot ti prepar Lapak. 14  Kan i ti ariv ler pour repa, Zezi ti vin atab avek son bann zapot. 15  I ti dir zot: “Mon’n telman anvi manz sa repa Lapak avek zot avan mon soufer. 16  Parski mon dir zot, mon pa pou manz sa repa ankor ziska ki tou i ganny akonplir dan Rwayonm Bondye.” 17  I ti pran en lakoup ki zot ti donn li, i ti remersye Bondye e dir: “Pran sa e pas avek kanmarad, 18  parski mon dir zot ki depi konmela menm, mon pa pou bwar ankor diven ziska ki Rwayonm Bondye i vini.” 19  Apre, i ti pran dipen, i ti remersye Bondye, kas li, donn zot e dir: “Sa i reprezant mon lekor ki pou ganny donnen pour zot. Kontinyen fer sa pour montre ki zot pe mazin mwan.” 20  Osi, apre ki zot ti’n fini pran sa repa, i ti fer parey avek sa lakoup e dir: “Sa lakoup i reprezant sa nouvo lalyans gras a mon disan ki pou ganny verse pour zot. 21  “Me zot konnen! sa enn ki pou trai mwan i la atab avek mwan. 22  Parski Garson zonm pe al ganny touye parey i’n ganny predir, me maler pour sa zonm ki’n trai li!” 23  Alor zot ti konmans diskite antre zot konsernan lekel parmi zot ki ti pe al fer sa. 24  Par kont, i ti osi annan en gro dispit ki ti leve antre zot konsernan lekel parmi zot ki ti pli gran. 25  Me i ti dir zot: “Lerwa i annan lotorite lo bann nasyon e dimoun i apel Onorab* bann ki domin lepep. 26  Me zot, zot pa devret koumsa. Sa enn pli gran parmi zot i devret vin parey sa enn pli zenn e sa enn ki pe dirize parey en serviter pour lezot. 27  Parski lekel ki pli gran, sa enn ki pe asiz atab ouswa sa enn ki pe servi? Eski pa i sa enn ki asiz atab? Me mwan mon parmi zot konman sa enn ki pe servi. 28  “Me zot menm zot sa bann ki’n toultan la avek mwan dan mon bann leprev. 29  Mon fer en lalyans avek zot pour donn zot en rwayonm, zis parey mon Papa in fer en lalyans avek mwan pour donn mwan en rwayonm, 30  pour ki zot a kapab manze e bwar atab avek mwan dan mon Rwayonm e asiz lo bann tronn pour ziz sa 12 tribi Izrael. 31  “Simon, Simon, ekoute! Satan in demande pour li triy zot parey fermye i triy dible. 32  Me mon’n sipliy Bondye pour ou pour ki ou lafwa pa afebli konpletman. Enn fwa ki ou’n retournen, fortifye ou bann frer.” 33  Apre Pyer ti dir li: “Senyer, mon pare pour al dan prizon avek ou, menm mor avek ou.” 34  Me i ti dir li: “Pyer, mon dir ou, avan ki en kok i sante ozordi, trwa fwa ou pou dir ki ou pa konn mwan.” 35  I ti osi dir zot: “Ler mon ti anvoy zot san en portmonnen, sak manze ek sandalet, zot pa ti mank nanryen, non?” Zot ti dir: “Non.” 36  Apre i ti dir zot: “Aprezan, sa ki annan en portmonnen, anmenn li, anmenn osi en sak manze e ki sa enn ki napa en lepe i vann son lenz pour aste enn. 37  Parski mon dir zot, sa ki’n ganny ekrir i devret ganny akonplir lo mwan, setadir, ‘I ti ganny kondannen parey en kriminel.’ Parski sa pe ganny akonplir lo mwan.” 38  Apre sa, zot ti dir: “Senyer gete! i annan de lepe la.” I ti dir zot: “I ase.” 39  Ler i ti pe ale, i ti al lo Montanny Pye Zoliv parey son labitid e son bann disip ti osi swiv li. 40  Ler zot ti ariv sa landrwa, i ti dir zot: “Kontinyen priye pour ki zot pa tonm dan tantasyon.” 41  I ti kit zot e al en pti pe pli lwen,* i ti tonm azenou e konmans priye. 42  I ti dir: “Papa, si ou oule, pa les mwan bwar sa lakoup.* Selman, pa dapre mon lavolonte, me dapre ou lavolonte.” 43  Apre sa, en lanz sorti dan lesyel ti aparet avek li e fortifye li. 44  Me i ti telman angwase ki i ti kontinyen priy avek plis lentansite ankor. Son transpirasyon ti vin parey gout disan ki ti pe tonm ater. 45  Apre ki i ti’n fini priye, i ti leve e al kot son bann disip, i ti vwar zot pe dormi parski zot ti epwize akoz latristes. 46  I ti dir zot: “Akoz zot pe dormi? Leve e kontinyen priye pour ki zot pa tonm dan tantasyon.” 47  Pandan ki i ti ankor pe koze, gete! Zida enn parmi sa 12 zapot ti arive avek en lafoul. I ti vin kot Zezi e anbras li. 48  Me Zezi ti dir li: “Zida, eski ou pe trai Garson zonm par anbras li?” 49  Ler sa bann ki ti otour li ti vwar sa ki ti pe arive, zot ti dir: “Senyer, eski nou devret servi lepe?” 50  Enn parmi zot ti menm donn en kou lepe lesklav granpret e sot son zorey kote drwat. 51  Me Zezi ti reponn: “Ase.” I ti tous zorey sa zonm e geri li. 52  Apre sa, Zezi ti dir bann sef pret, sef gard tanp ek bann ansyen ki ti’n vin aret li: “Eski zot in vin aret mwan avek lepe ek mayos konmsi mon en voler? 53  Mon ti avek zot dan tanp tou le zour, zot pa ti aret mwan. Me la i ler kot fernwanr pe dominen.” 54  Apre sa, zot ti aret li e anmenn li kot lakaz granpret, me Pyer ti pe swiv zot dan lwen. 55  Ler zot ti alim en dife dan milye lakour lakaz granpret e asiz ansanm, Pyer ti pe asize parmi zot. 56  Me en servant ti vwar li pe asize dan laklerte dife, i ti get li e dir: “Sa zonm osi ti avek li.” 57  Me i ti demanti e dir: “Madanm, mon pa konn sa zonm.” 58  En pti pe letan pli tar, en lot dimoun ti rekonnet li e dir: “Ou osi ou enn parmi zot.” Me Pyer ti dir: “Msye, mwan non.” 59  Apepre enn erdtan pli tar, en lot zonm ti konmans ensiste: “Sirman sa zonm osi ti avek li, parski i en Galileen!” 60  Me Pyer ti dir: “Msye, mon pa konnen ki ou pe esey dir.” Deswit, letan i ti ankor pe koze, en kok ti sante. 61  Alor, Senyer ti vire e get Pyer. Pyer ti rapel sa ki Senyer ti’n dir: “Avan ki kok i sante ozordi, trwa fwa ou pou dir ki ou pa konn mwan.” 62  Alor, i ti al deor e plere asodlarm. 63  Aprezan, bann zonm ki ti’n aret Zezi ti konmans monk li e tap li. 64  Apre ki zot ti’n kouver son figir, zot ti kontinyen demann li: “Profetize! Lekel ki’n tap ou?” 65  Zot ti dir en kantite lezot keksoz mal kont li. 66  Ler lizour ti fer, bann ansyen, setadir bann sef pret ek profeser lalwa ti rasanble e anmenn li dan lasal Sannedren e dir: 67  “Dir nou si ou menm ou Kris.” Me i ti dir zot: “Menm si mon ti dir zot, zot pa ti pou zanmen krwar mwan. 68  Deplis, si mon ti demann zot kestyon, zot pa ti pou reponn. 69  Me konmansman ozordi, Garson zonm pou asiz lo kote drwat Bondye pwisan.” 70  Alor, zot tou zot ti dir: “Eski ou menm ou Garson Bondye?” I ti dir zot: “Zot menm zot pe dir ki mon Garson Bondye.” 71  Zot ti dir: “Akfer nou bezwen plis temwen? Nou menm nou’n tande dan son prop labous.”

Bann not

Literalman, “Byenfeter.” Sa i en tit pour dimoun ki fer dibyen pour lezot.
Literalman, “zistans ki en dimoun i anvoy en ros.”
Sa “lakoup” i reprezant lavolonte Bondye ki Zezi ti bezwen mor.