Let pour bann Ebre 11:1-40

  • Definisyon lafwa (1, 2)

  • Bann legzanp lafwa (3-40)

    • Enposib pour fer plezir Bondye san lafwa (6)

11  Lafwa i ler nou asire ki sa ki nou pe espere pou vin vre e i levidans kler ki sa ki nou krwar i reel menm si nou pa vwar li.  Bann dimoun dan letan lontan* ti ganny laprouvasyon Bondye gras a zot lafwa.  Akoz nou lafwa, nou konpran ki se gras a parol Bondye ki lemonn* in vin an egzistans e ki sa ki nou vwar in vin an egzistans gras a bann keksoz ki nou pa vwar.  Akoz son lafwa, Abel ti ofer Bondye en sakrifis ki ti annan plis valer ki sakrifis Kaen. Bondye ti montre ki i ti konsider Abel drwat gras a son lafwa, parski i ti aksepte son lofrann e menm si Abel in mor, i ankor pe koze atraver son lafwa.  Akoz son lafwa, Bondye ti transfer Enok pour ki i pa soufer ler i ti mor e personn pa ti konnen kote i ti ete parski Bondye ti’n transfer li. Parski avan ki Bondye ti transfer li, i ti montre Enok ki i ti’n vreman fer li plezir.  Deplis, san lafwa i enposib pour vreman fer plezir Bondye, parski sa ki ador Bondye i devret krwar ki i egziste e ki i sa enn ki rekonpans sa bann ki pe vreman rod li.  Akoz son lafwa, Noe ti annan en gran respe* pour Bondye e i ti konstri en lars pour sov son fanmir apre ki Bondye ti’n averti li konsernan bann keksoz ki i pa ti ankor vwar. Akoz son lafwa, Noe ti kondann lemonn e i ti vin en dimoun drwat gras a son lafwa.  Akoz son lafwa, Abraam ti obei e al dan en landrwa ki i ti’n ganny promet ler Bondye ti apel li. I ti ale menm si i pa ti konnen kote i ti pe ale.  Akoz son lafwa, i ti viv konman en etranze dan sa pei ki i ti’n ganny promet. Abraam ti viv anba latant avek Izaak ek Zakob, bann zeritye sa menm promes ki Bondye ti fer. 10  Parski i ti pe esper en lavil ki annan en fondasyon solid, en lavil ki son arsitek ek konstrikter i Bondye. 11  Akoz son lafwa, Sara osi ti tonm ansent* gras a pwisans Bondye, menm si i ti’n desot laz annan zanfan. Anfet i ti konsider sa Enn ki ti’n fer sa promes, fidel. 12  Pour sa rezon, menm si Abraam ti vye,* i ti ganny en kantite zanfan parey lakantite zetwal dan lesyel e disab o bor lanmer. 13  Ler tou sa bann dimoun ti mor zot lafwa ti ankor for, menm si zot pa ti’n ganny sa ki Bondye ti’n promet zot. Pour zot i ti konmsi zot ti’n fini vwar sa ki Bondye ti’n promet. Zot ti aksepte sa bann promes avek lazwa e anons piblikman ki zot ti bann etranze ek rezidan tanporer dan sa pei kot zot ti pe reste. 14  Parski bann ki anons sa bann keksoz i montre ki zot pe vreman rod en landrwa reste pour zot menm. 15  Pourtan, si zot ti’n kontinyen mazin sa landrwa ki zot ti’n kit deryer, zot ti pou’n kapab ganny en loportinite pour retourn laba. 16  Me zot annan sa dezir pour ganny en landrwa pli meyer, setadir, enn ki annan pour fer avek lesyel. Alor, Bondye pa onte akoz zot apel li zot Bondye, parski i’n prepar en lavil pour zot. 17  Akoz son lafwa, i ti konmsi Abraam ti’n fini ofer Izaak ler i ti ganny teste. Abraam ki ti’n aksepte sa bann promes avek lazwa ti pare pour ofer son sel garson, 18  menm si i ti’n ganny dir: “Sa desandans ki’n ganny promet avek ou pou vin atraver Izaak.” 19  Me i ti rezonn dan li menm ki Bondye ti kapab resisit son garson e dan en fason senbolik, i ti reganny li. 20  Osi akoz son lafwa, Izaak ti beni Zakob ek Ezai konsernan sa ki ti pou arive a lavenir. 21  Akoz son lafwa, ler Zakob ti pros pour mor, i ti beni sa de garson Zozef e i ti bezwen apiy lo son baton pour ador Bondye. 22  Akoz son lafwa, ler i ti pros pour mor, Zozef ti koz lo sa letan ler bann garson Izrael ti pou sorti Lezip e i ti donn lenstriksyon* konsernan ki pour fer avek son lezo.* 23  Akoz zot lafwa, paran Moiz ti kasyet li pour trwa mwan apre son nesans, parski zot ti vwar ki sa zanfan ti zoli e zot pa ti per pour dezobei lord lerwa. 24  Akoz son lafwa, ler Moiz ti gran, i ti refize ganny konsidere konman garson fiy Faraon. 25  I ti swazir pour ganny maltrete avek pep Bondye plito ki pran plezir dan pese pour zis en serten letan. 26  Konman sa Enn ki’n ganny swazir,* i ti prefere ganny ensilte akoz pour li, sa ti annan plis valer ki bann trezor Lezip parski i ti konsantre zis lo son rekonpans. 27  Akoz son lafwa, i pa ti per lakoler lerwa ler i ti kit Lezip, me i ti kontinyen reste ferm konmsi i ti pe vwar sa Enn ki envizib. 28  Akoz son lafwa, i ti selebre Lapak e fann disan lo lankadreman laport, pour ki lanz pa touy bann premye ne pep Bondye. 29  Akoz zot lafwa, pep Bondye ti travers Lanmer Rouz lo later sek, me ler bann Ezipsyen ti esey fer parey, zot ti noye. 30  Akoz zot lafwa, bann Izraelit ti fer letour miray Zeriko pour set zour e apre sa, sa miray ti tonbe. 31  Akoz son lafwa, Raab, sa prostitye pa ti ganny detrir ansanm avek bann ki ti dezobeir parski i ti byen akey bann espyon kot li. 32  Ki mon kapab dir an plis ki sa? Parski letan pa pou ase si mon koz lo Gideonn, Barak, Sanmson, Zefta, David ensi ki Samyel ek lezot profet. 33  Akoz zot lafwa, zot ti defet bann rwayonm, etabli ladrwatir, bann promes ti ganny fer avek zot, zot ti ferm lagel bann lyon, 34  dife ti napa okenn lefe lo zot, zot ti sap lanmor par lepe, zot ti vin for ler zot ti feb, zot ti for dan lager, defet bann larme ki ti pe atak zot. 35  Fanmir bann madanm ti ganny resisite, me lezot dimoun ti ganny tortire ziska lanmor akoz zot pa ti fer konpromi zis pou ganny libere, pour ki zot kapab ganny en pli meyer rezireksyon. 36  Wi, lezot ti pas atraver bann leprev parey ganny monke, fwete e serten ti menm ganny anmare avek lasenn e met dan prizon. 37  Zot ti ganny saboule avek ros, zot ti ganny teste, zot ti ganny sye an de e zot ti ganny touye. Zot ti met lapo mouton ek lapo kabri lo zot ler zot ti dan bezwen, dan leprev e ganny maltrete. 38  Zot ti tro bon pour sa lemonn. Zot ti ale vini dan dezer, dan bann montanny, trou ek kavern. 39  Menm si Bondye ti montre zot tou ki zot ti annan son laprouvasyon akoz zot lafwa, zot pa ti ganny sa ki Bondye ti’n promet zot, 40  parski Bondye ti’n vwar davans en keksoz pli meyer pour nou, pour ki zot pa vin parfe san nou.

Bann not

Oubyen “nou bann zanset.”
Oubyen “lepok, sistenm.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “lafreyer.”
Oubyen “ganny en desandans.”
Literalman, “parey en zonm mor.”
Oubyen “lord.”
Oubyen “konsernan son lanterman.”
Literalman, “Kris.”