Let pour bann Ebre 12:1-29

  • Zezi, sa enn ki fer nou lafwa vin parfe (1-3)

    • En gran lafoul temwen (1)

  • Pa bezwen inyor disiplin Zeova (4-11)

  • Mars lo sa bon semen (12-17)

  • Al kot Zerizalenm dan lesyel (18-29)

12  Alor, vi ki nou annan en sitan gran lafoul temwen* ki antour nou, annou debaras nou avek tou fardo ek pese ki kapab fasilman anpay nou. Avek landirans, annou tay dan sa lakours ki Bondye in met devan nou,  anmezir ki nou fikse nou regar lo Zezi, sa Enn ki gid nou lafwa* e ki fer nou lafwa vin parfe. Akoz sa lazwa ki i ti pou gannyen, i pa ti pran kont laont pour mor lo en poto martir* e aprezan i pe asize lo kote drwat tronn Bondye.  Alor, reflesir byen lo legzanp sa enn ki ti bezwen siport bann koze kontrer sorti kot bann dimoun ki ti kondann zot prop lekor par fer sa, akoz sa pou ed zot pour pa epwize e abandonnen.  Dan zot lalit kont pese, zot pa’n bezwen lalit ziska lanmor.  Zot in konpletman oubliy konsey ki zot ti gannyen parey en papa i dir son bann garson: “Mon garson, pa bezwen konsider disiplin Zeova* konman en nanryen ditou, ni abandonnen ler i koriz ou,  parski Zeova* i disiplin sa bann ki i kontan, anfet, i pini* tou bann ki i konsider konman son garson.”  Konsider sa ki zot pe andire konman en fason ki zot pe ganny disiplinen.* Bondye pe tret zot konman son bann zanfan. Parski lekel sa garson ki son papa pa disiplin li?  Me si zot pa’n ganny disiplinen, zot bann zanfan ilezitim e zot pa bann vre zanfan.  Deplis, nou papa* ti abitye disiplin nou e nou ti respe zot. Pa nou devret pare pour soumet avek nou Papa spirityel si nou oule viv? 10  Parski zot ti disiplin nou pour en pti pe letan dapre sa ki ti paret byen pour zot, me nou Papa ki dan lesyel i disiplin nou pour nou prop dibyen pour ki nou vin sen parey li. 11  I vre, ler nou ganny disiplinen nou pa zwaye me nou sagren,* pourtan, pour sa bann ki les sa disiplin form zot, zot prodwir fri setadir lape ek ladrwatir. 12  Alor, fortifye bann ki’n bes lebra oubyen bann ki zot zenou pe tranble. 13  Kontinyen mars lo sa bon semen, pour ki sa enn ki pe bwete pa vin pli pir, me i a ganny geri. 14  Kontinyen viv anpe avek tou dimoun e reste sen, si non zot pa pou kapab vwar Senyer. 15  Vey byen ki Bondye pa aret demontre son labonte ekstraordiner anver zot pour ki okenn rasin anpwazonnen pa pouse parmi zot pour kree problenm e fer en kantite ganny sali par li. 16  Veye ki napa personn parmi zot ki pe pratik imoralite seksyel* oubyen ki pa apresye bann keksoz sakre, parey Ezai ki ti vann son drwa konman premye ne pour en repa. 17  Parski zot konnen ki ler i ti oule ganny beni apre, i ti ganny rezete. Menm si avek larm dan son lizye i ti fer tou pour esey sanz sa desizyon,* me sa ti anven. 18  Parski zot pa’n al kot en montanny ki zot kapab touse, ki’n pran dife, ki’n kouver avek bann nyaz nwanr, kot i annan fernwanr terib, tanpet, 19  tapaz tronpet ek en lavwa ki pe koze. Ler lepep ti tann sa lavwa, zot ti sipliye ki sa lavwa i aret koz avek zot. 20  Parski zot ti vreman per sa lord: “Si menm en zannimo i tous sa montanny, i devret ganny saboule avek ros.” 21  Osi, sa bann keksoz ki ti pe arive ti telman fer per ki Moiz ti dir: “Mon per e mon pe tranble.” 22  Me zot zot in al kot Montanny Siyon, kot lavil sa Bondye vivan setadir Zerizalenm dan lesyel, kot en kantite* lanz 23  in rasanble. Zot dan kongregasyon bann premye ne Bondye ki zot non in ganny ekrir dan lesyel, zot devan Bondye ki Ziz tou dimoun. Zot pe viv en lavi spirityel konman bann dimoun drwat ki’n vin parfe. 24  Zot annan Zezi konman medyater en nouvo lalyans e i’n fann disan lo nou, disan ki koz dan en pli meyer fason ki disan Abel. 25  Veye ki zot pa refize ekout* sa enn ki pe koze. Parski si sa bann ki ti refize ekout sa enn ki ti pe donn lavertisman lo later pa ti sape, pa i pou pli difisil ankor pour nou sape si nou vir ledo avek sa enn ki dan lesyel ki pe koz avek nou! 26  Sa letan, son lavwa ti sekwe later, me aprezan i’n promet sa: “Pourtan ankor enn fwa mon pou sekwe pa zis later me lesyel osi.” 27  Sa lekspresyon “pourtan ankor enn fwa” i montre ki bann keksoz ki ganny sekwe pou ganny retire, setadir bann keksoz ki Bondye pa’n kree, pour ki bann keksoz ki pa’n ganny sekwe i reste. 28  Alor, vi ki nou konnen ki nou pou ganny en Rwayonm ki pa kapab ganny sekwe, annou kontinyen les Bondye demontre son labonte ekstraordiner anver nou pour ki nou kapab servi li* dan en fason ki fer li plezir avek gran respe* ek ladmirasyon. 29  Parski nou Bondye i en dife ki detri konpletman.

Bann not

Literalman, “en gran nyaz temwen.”
Oubyen “Azan Prensipal nou lafwa.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “fwet.”
Oubyen “formen.”
Literalman, “papa laser.”
Oubyen “me i fermal.”
Grek, por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Setadir, sanz lide son papa.
Oubyen “plizyer dizenn milye.” Literalman, “miryad.”
Oubyen “Pa bezwen rod leskiz pour pa ekout, Pa inyor.”
Oubyen “ofer li en servis sakre.”
Literalman, “lafreyer.”